Spiraliser HANDY, 3 blades

napichnite na vreteno s tŕňmi

, koníka uchopte za rukoväť, prisuňte smerom k čepeli

a druhý koniec zeleniny napichnite stredom na krúžok čepele .

Krájanie špirál Rukoväť koníka tlačte plynule smerom k čepeli a otáčajte kľukou

, špirály padajú

do pripravenej nádoby.

Čistenie Po použití vyberte misku zo špiralizéra a zachytenú šťavu vylejte

. Špiralizér rozložte

a umyte, všetky diely okrem základne s prísavkou sú vhodné do umývačky.

Skladovanie Zásobník s čepeľami vložte do špiralizéra a prisuňte k nemu koníka, oba diely sú pridržiavané magnetmi . 3 roky záruka Na tento výrobok je poskytovaná 3 roky záruka, začínajúca dňom predaja. Záruka sa zásadne nevzťahuje na tieto prípady: - výrobok bol používaný v rozpore s Návodom na použitie, - závady boli spôsobené úderom, pádom alebo neodbornou manipuláciou, - na výrobku boli prevedené neautorizované opravy a zmeny. V prípade oprávnenej reklamácie sa prosím obráťte na svojho predajcu alebo na servisné stredisko TESCOMA, kontakt na www.tescoma.sk .

/ 25

Made with FlippingBook flipbook maker