Spiraliser HANDY, 3 blades

na vřeteno s trny

, koník uchopte za rukojeť, přisuňte směrem k čepeli a druhý konec

zeleniny napíchněte středem na kroužek čepele .

Krájení spirál Rukojeť koníku tlačte plynule směrem k čepeli a otáčejte klikou

, spirály padají

do připravené nádoby.

Čištění Po použití vyjměte misku ze spiralizéru a zachycenou šťávu vylijte a umyjte, všechny díly kromě základny s přísavkou jsou vhodné do myčky.

. Spiralizér rozložte

Skladování Zásobník s čepelemi vložte do spiralizéru a přisuňte k němu koník, oba díly jsou přidržovány magnety . 3 roky záruka Na tento výrobek je poskytována záruka 3 roky, počínaje dnem prodeje. Záruka se zásadně nevztahuje na tyto případy: - výrobek byl používán v rozporu s Návodem k použití, - závady byly způsobeny úderem, pádem či neodbornou manipulací, - na výrobku byly provedeny neautorizované opravy a změny. V případě oprávněné reklamace se prosím obraťte na svého prodejce nebo na servisní střediska TESCOMA, kontakt na www.tescoma.cz .

/ 11

Made with FlippingBook flipbook maker