Soup maker PRESIDENT

Důležité upozornění Polévkovar nikdy nepoužívejte bez vložených potravin a tekutin (min. 200 ml). Potraviny před vložením do polévkovaru naporcujte na velikosti max. 2 x 2 cm. V programech „Čiré polévky, Krémové polévky, Omáčky a Pyré“ plňte polévkovar podle stupnice „Soup“ , tj. min. 800 ml / max. 1400 ml. V programech „Smoothie a Mléčné koktejly“ plňte přístroj podle stupnice „Cold“ , tj. min. 750 ml / max. 1750 ml. Během spuštěného programu nebo manuálně ovládaného či pulzního mixování nikdy nesundávejte nádobu ze základny. Přístroj nepoužívejte k sekání masa a k přípravě ledové tříště, nebezpečí poškození nerezových nožů! Skleněnou nádobu nepoužívejte v mikrovlnné troubě. PRO OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ PŘÍSTROJE BĚHEM KTERÉHOKOLIV SPUŠTĚNÉHO PROGRAMU STISKNĚTE „START/STOP“, PROGRAM SE IHNED UKONČÍ. Plnění (viz vložená dvojstrana uprostřed brožury) Do skleněné nádoby vložte naporcované suroviny a tekutiny (1) . Zapnutí Naplněnou nádobu nasaďte na základnu a uzavřete víčkem, aby se rukojeť víčka a rukojeť nádoby překrývaly (2) . Rozsvítí se „Start/Stop“ a na displeji začne přerušovaně svítit –––– (3) . Na ovládacím panelu stiskněte „Start/Stop“ , na displeji se zobrazí čas 00:00 , polévkovar je připravený k použití (4) .

Použití přístroje s programy Program„Čiré polévky” (5)

Pro přípravu čirých zeleninových a masových vývarů stiskněte na ovládacím panelu „Čiré polévky“ , na displeji se zobrazí doba vaření v minutách 45:00 . Stiskněte „Start/Stop“ , polévkovar začne odpočítávat čas a uvaří čirou polévku. Po ukončení programu se ozve přerušovaný zvukový signál, na displeji zobrazí čas 00:00 a program se automaticky ukončí (platí pro všechny programy). Skleněnou nádobu sejměte ze základny, víčkem pootočte proti směru hodinových ručiček a sejměte jej z nádoby.

Upozornění: Při snímání víčka a nalévání dbejte zvýšené opatrnosti, pokrmy jsou horké. Program„Krémové polévky” (6)

Pro přípravu rozmixovaných zeleninových a smetanových polévek stiskněte na ovládacím panelu „Krémové polévky“ , na dis- pleji se zobrazí doba vaření v minutách 24:00 . Stiskněte „Start/Stop“ , na displeji se zobrazí indikátor ohřevu (dokola běžící přerušované linky) a polévkovar přivede suroviny k varu. Po dosažení varu se na displeji zobrazí doba vaření v minutách 24:00 , polévkovar začne odpočítávat čas, bude průběžně mixovat a uvaří krémovou polévku. Program„Omáčky” (7) Pro přípravu rozmixovaných omáček stiskněte na ovládacím panelu „Omáčky“ , na displeji se zobrazí doba vaření v minutách 15:00 . Stiskněte „Start/Stop“ , na displeji se zobrazí indikátor ohřevu (dokola běžící přerušované linky) a polévkovar přivede suroviny k varu. Po dosažení varu se na displeji zobrazí doba vaření v minutách 15:00 , polévkovar začne odpočítávat čas, bude průběžně mixovat a uvaří omáčku. Program„Pyré” (8) Pro přípravu rozmixovaných vařených zeleninových a ovocných pyré stiskněte na ovládacím panelu „Pyré“ , na displeji se zobrazí doba vaření v minutách 11:00 . Stiskněte „Start/Stop“ , na displeji se zobrazí indikátor ohřevu (dokola běžící přerušované linky) a polévkovar přivede suroviny k varu. Po dosažení varu se na displeji zobrazí doba vaření v minutách 11:00 , polévkovar začne odpočítávat čas, bude průběžně mixovat a uvaří pyré. Program„Smoothie” (9) Pro přípravu rozmixovaných ovocných a zeleninových koktejlů stiskněte na ovládacím panelu „Smoothie“ , na displeji se zobrazí doba mixování v minutách 2:00 a rychlost otáček 8. Stiskněte „Start/Stop“ , přístroj začne suroviny mixovat a připraví smoothie.

14

Made with FlippingBook Learn more on our blog