Ham maker PRESTO

DUSENIE ŠUNKY Naplnený šunkovar s nasadeným teplomerom uzavrite vekom, rukoväť sa vysunie. Šunkovar postavte do hrnca a hrniec naplňte vodou cca 1 cm pod úroveň držiaka teplomera. Vodu ohrejte na 80 °C a pri tejto teplote duste šunku 2 hodiny. Teplota vody počas prípravy nesmie presiahnuť 85 °C a poklesnúť pod 75 °C. Optimálnu teplotu vody počas dusenia šunky zobrazuje ružový výsek na stupnici teplomera (B). Teplotu vody kontrolujte priebežne a udržujte ju v odporúčanom rozmedzí. Po dvoch hodinách vyberte šunkovar z hrnca a ochlaďte ho pod tečúcou vodou. Cediacimi otvormi zlejte prebytočnú vodu a šunku dajte vychladiť do chladničky. Pred podávaním odskrutkujte veko a pomaly ho aj so šunkou vysuňte z nádoby šunkovaru. Dusenú šunku opatrne odrežte od stláčacieho kotúča a naporciujte. Dobrý tip: Domácu dusenú šunku v šunkovare PRESTO môžete jednoducho pripraviť tiež v teplo- vzdušnej rúre nastavenej na 80 °C. Pri príprave domácej šunky v teplovzdušnej rúre sa uistite, že je vypnutá grilovacia špirála. Doba prípravy šunky v teplovzdušnej rúre je 2,5 hodiny. PRÍPRAVA POLOVIČNEJ PORCIE ŠUNKY Na prípravu polovičnej porcie nasuňte na stláčací kotúč redukciu na prípravu polovičnej porcie. Na polovičnú porciu použite polovičné množstvo všetkých surovín uvedených v receptoch. Na prípravu polovičnej porcie šunky plňte hrniec vodou len cca do polovice výšky nádoby šunkovaru.

ÚDRŽBA Šunkovar možno umývať v umývačke riadu, teplomer v umývačke neumývajte. 3 ROKY ZÁRUKA Na tento výrobok je poskytovaná 3-ročná záruka, ktorá začína dňom predaja. Záruka sa zásadne nevzťahuje na tieto prípady: - výrobok bol používaný v rozpore s Návodom na použitie - nedostatky boli spôsobené úderom, pádom či neodbornou manipuláciou - na výrobku boli vykonané neautorizované opravy a zmeny.

V prípade oprávnenej reklamácie sa prosím obráťte na svojho predajcu alebo na niektoré zo servisných stredísk, zoznam na www.tescoma.sk .

45

Made with FlippingBook Online document