Ham maker PRESTO

DUŠENÍ ŠUNKY Naplněný šunkovar s nasazeným teploměrem uzavřete víkem, rukojeť se vysune. Šunkovar postavte do hrnce a hrnec naplňte vodou cca 1 cm pod úroveň držáku teploměru. Vodu ohřejte na 80 °C a při této teplotě duste šunku 2 hodiny. Teplota vody během přípravy nesmí přesáhnout 85 °C a poklesnout pod 75 °C. Optimální teplotu vody během dušení šunky zobrazuje růžová výseč na stupnici teploměru (B). Teplotu vody kontrolujte průběžně a udržujte ji v doporučeném rozmezí. Po dvou hodinách vyjměte šunkovar z hrnce a ochlaďte jej pod tekoucí vodou. Cedicími otvory slijte přebytečnou vodu a šunku dejte vychladit do lednice. Před podáváním odšroubujte víko a pomalu je i se šunkou vysuňte z nádoby šunkovaru. Dušenou šunku opatrně odřízněte od stlačovacího kotouče a naporcujte. Dobrý tip: Domácí dušenou šunku v šunkovaru PRESTOmůžete snadno připravit také v horkovzdušné troubě nastavené na 80 °C. Při přípravě domácí šunky v horkovzdušné troubě se ujistěte, že je vypnutá grilovací spirála. Doba přípravy šunky v horkovzdušné troubě je 2,5 hodiny. PŘÍPRAVA POLOVIČNÍ PORCE ŠUNKY Pro přípravu poloviční porce nasuňte na stlačovací kotouč redukci pro přípravu poloviční porce. Na poloviční porci použijte poloviční množství všech surovin uvedených v receptech. Při přípravě poloviční porce šunky plňte hrnec vodou jen cca do poloviny výšky nádoby šunkovaru.

ÚDRŽBA Šunkovar lze mýt v myčce nádobí, teploměr v myčce nemyjte.

3 ROKY ZÁRUKA Na tento výrobek je poskytována 3letá záruka, počínaje dnem prodeje. Záruka se zásadně nevztahuje na tyto případy: - výrobek byl používán v rozporu s Návodem k použití - závady byly způsobeny úderem, pádem či neodbornou manipulací - na výrobku byly provedeny neautorizované opravy a změny.

V případě oprávněné reklamace se prosím obraťte na svého prodejce nebo na některé ze servisních středisek, seznam na www.tescoma.cz .

17

Made with FlippingBook Online document