Fermentation lid DELLA CASA

Animated publication

Fermentation lid Víčko pro kvašení Coperchio per fermentazione Tapa para fermentación Tampa para fermentação Deckel für Fermentierprozess Couvercle de fermentation Wieczko do kiszenia Viečko na kvasenie Крышка для квашения fermentation at home

Art.: 895332

a Excellent for easily preparing homemade sauerkraut, fermented cucum- bers, pickled vegetables, kimchi, etc. Intended for use with Preserving jars with flip-top closures DELLA CASA 5000, 1000, 800 and 600 ml.The hermetic lid with valve releases the pressure generated during the fermentation process without letting air into the jar. Made of resistant plastic, silicone and stainless steel. 3-year warranty. s Vynikající pro snadnou přípravu domácího kysaného zelí, kvašených okurek, nakládané zeleniny, kimchi apod., určeno pro použití se Zavařovacími sklenicemi s klipem DELLA CASA 5000, 1000, 800 a 600 ml. Vzduchotěsné víčko s ventilem uvolňuje tlak vznikající během kvašení a do sklenice nevpustí vzduch. Vyrobeno z odolného plastu, silikonu a nerezavějící oceli. 3 roky záruka. g Ideale per preparare crauti fatti in casa, cetrioli fermentati, verdure sot- taceto, kimchi, ecc. Da utilizzare con i Barattoli per conserve DELLA CASA da 5000, 1000, 800 e 600 ml. Il coperchio ermetico con valvola rilascia la pressione che si genera durante il processo di fermentazione, senza lasciare entrare aria nel barattolo. Prodotto in plastica resistente, silicone e acciaio inossidabile. Garanzia 3 anni.

h Excelente para preparar fácilmente chucrut casero, pepinos fermentados, verduras encurtidas, kimchi, etc. Diseñado para utilizar con Tarros de conserva con cierre mecánico DELLA CASA 5000, 1000, 800 y 600 ml. La tapa hermética con válvula libera la presión generada durante el proceso de fermentación sin dejar aire en el interior del tarro. Fabricado de plástico resistente, silicona y ace- ro inoxidable. Garantía de 3 años. j Excelente para facilmente preparar chucrute, pepinos fermentados, legu- mes em conserva, kimchi, etc. Pode ser usada com os Frascos de fecho DELLA CASA 5000, 1000, 800 e 600 ml. A tampa hermética com liberta a pressão gera- da durante o processo de fermentação sem deixar ar dentro do frasco. Fabricada em plástico resistente, silicone e aço inoxidável. 3 anos de garantia. d Hervorragend für die leichte Zubereitung von hausgemachtem Sauerkraut, Salzgurken, Gemüse in Salzlake, Kimchi usw., für den Gebrauch mit den Ein- kochgläsern mit Bügelverschluss DELLA CASA 5000, 1000, 800 und 600 ml vor- gesehen. Durch den luftdichten Deckel mit einemVentil entweicht der während des Gärprozesses entstehende Druck und keine Luft kann ins Gefäß eindringen. Aus robustem Kunststoff, Silikon und rostfreiem Edelstahl hergestellt. 3 Jahre Garantie. f Excellent pour la préparation facile de la choucroute maison, des cornichons fermentés, des légumes marinés, du kimchi, etc., à utiliser avec les Bocaux à conserves avec clip DELLA CASA de 5000, 1000, 800 et 600 ml. Le couvercle hermétique avec une soupape soulage la pression produite pendant la fermen- tation et en même temps ne laisse pas l’air entrer dans le bocal. Fabriqué en plastique résistant, silicone et acier inoxydable. 3 ans de garantie.

k Doskonałe do łatwego przygotowania domowej kiszonej kapusty, kiszonych ogórków, marynowanych warzyw, kimchi itp. Odpowiednie do użytkowania ze Słoikami na przetwory z klipsem DELLA CASA 5000, 1000, 800 i 600 ml. Szczelne wieczko z zaworem reguluje ciśnienie powstające podczas kiszenia i nie wpuszcza powietrza do wnętrza słoika.Wieczko zostało wykonane wytrzy- małego plastiku, silikonu oraz stali nierdzewnej. Gwarancja 3- letnia. l Vynikajúce na ľahkú prípravu domácej kyslej kapusty, kvasených uhoriek, nakladanej zeleniny, kimchi a pod., určené na použitie so Zaváracími pohármi s klipsou DELLA CASA 5000, 1000, 800 a 600 ml. Vzduchotesniace viečko s ventilom uvoľňuje tlak vznikajúci počas kvasenia a do pohára nevpustí vzduch. Vyrobené z odolného plastu, silikónu a nehrdzavejúcej ocele. 3 roky záruka. p Отлично подходит для простого приготовления домашней квашеной капусты, квашеных огурцов, маринованных овощей, кимчи и т.п.; пред- назначено для использования с крышками для Стеклянных банок с зажи- мом DELLA CASA 5000, 1000, 800 и 600 мл. Герметичная крышка с клапаном ослабляет давление, создаваемое во время квашения, и не пропускает в банку воздух. Изготовлено из прочного пластика, силикона и нержавею- щей стали. 3-летняя гарантия.

For / Pro / Per / Para / Para Zum / Pour / Do / Pre / Для

600, 800 ml 1000, 5000 ml

Art. 895143, 895144, 895145, 895148

Removetheflip-top /Sejměteklip /Togliere iltappomeccanico Retirarelcierremecánico /Removeratampadofrascocomfecho DenBügelverschlussabnehmen /Enlever leclip /Zdejmijklips Zložte klipsu / Снимите клипсу

attaching nasazování/ inserimento/unión/anexar Aufsetzen/miseenplace/zamykanie nasadzovanie/насаживание fermenting kvašení/fermentazione/fermentación fermentação/Fermentation/fermentation kiszenie/kvasenie/квашение storing/carrying skladování/přenášení/conservazione/trasporto guardar/transportar/guardar/transportar Lagerung/Transport/stockage/déplacement przechowywanie/przenoszenie/skladovanie/prenášanie хранение/переноска

20–25 °C

<10 °C

a Instructions for use Fermentation lid DELLA CASA is excellent for easily and quickly preparing home- made sauerkraut, fermented cucumbers, pickled vegetables, kimchi, etc. in Pre- serving jars DELLA CASA with flip-top closure 5000, 1000, 800 and 600 ml . Filling Remove the stainless steel clip with lid from preserving jar DELLA CASA. Fill pre- serving jar DELLA CASA with shredded cabbage, cucumbers, vegetables, kimchi, etc. just below the narrow section . Weighing down For weighing down shredded cabbage in Preserving jar with flip-top closure DEL- LA CASA 5000 ml, use Fermentation weight DELLA CASA 3 pcs (art. 895338), available at your retailer selling TESCOMA products or at www.tescoma.com . Make sure the food is submerged during the entire fermentation process. Use some other suitable object to weigh down food fermented in the smaller pre- serving jars DELLA CASA 600, 800 and 1000 ml. Fermentation Keep the closed jar with food at room temperature (20 to 25 °C). Sauerkraut should ferment in a dark place. Set the valve to the “fermenting” position and leave the food to ferment for the required time . Notice: If the brine in the jar rises and loosens the lid as a result of the fermentation process, remove the excess brine, wash the lid under running water, put back on and set the valve to the “fermenting” position.

Storage When the food has sufficiently fermented, set the valve to the “storing/carrying” position and place the jar into the refrigerator or a room at 10 °C or below. Notice: Use the lid in the “storing/carrying” position only to store food which is no longer fermenting. If you are not sure whether the food will continue to ferment, store it with the lid set to the “fermenting” position. Cleaning Disassemble the lid – set the valve to the “attaching” position, pull it out of the lid and remove the stainless steel ball . Thoroughly wash all parts of the lid and the jar and wipe them dry before first and after each subsequent use. s Návod k použití Víčko pro kvašení DELLA CASA je vynikající pro snadnou a rychlou přípravu domácího kysaného zelí, kvašených okurek, nakládané zeleniny, kimchi apod. v Zavařovacích sklenicích s klipem DELLA CASA 5000, 1000, 800 a 600 ml . Plnění Ze zavařovací sklenice DELLA CASA sejměte nerezový klip s víčkem. Zavařovací sklenici DELLA CASA naplňte těsně pod zúženou část krouhaným zelím, okurka- mi, zeleninou, kimchi apod. . Zatížení Pro zatížení krouhaného zelí v Zavařovací sklenici s klipem DELLA CASA o objemu 5000 ml použijte Závaží pro kvašení DELLA CASA 3 ks (art. 895338), žádejte

u svého prodejce TESCOMA nebo na www.tescoma.cz . Dbejte, aby byl pokrm ponořený po celou dobu kvašení. Pro zatížení pokrmů kvašených v menších za- vařovacích sklenicích DELLA CASA o objemech 600, 800 a 1000 ml použijte jiný vhodný předmět. Kvašení Uzavřenou sklenici s pokrmem umístěte do místnosti o teplotě 20 až 25 °C, při přípravě kysaného zelí zvolte tmavé místo. Ventil nastavte do polohy „kvašení“ a pokrm nechte potřebnou dobu kvasit . Upozornění: Pokud vlivem kvašení nálev ve sklenici vystoupá a uvolní víčko, ode- berte přebytečný nálev, víčko umyjte pod tekoucí vodou, nasaďte zpět a ventil na- stavte do polohy „kvašení“ . Skladování Jakmile je pokrm dostatečně prokvašený, nastavte ventil do polohy „skladování/ přenášení“ a sklenici umístěte do lednice, případně do místnosti s teplotou nižší než 10 °C. Upozornění: Víčko v poloze „skladování/přenášení“ používejte jen pro skladování pokrmů, u kterých se zcela zastavil proces kvašení. Pokud si nejste jisti, zda pokrm nebude dále kvasit, skladujte jej s víčkem nastaveným v poloze „kvašení“ . Čištění Víčko rozložte – ventil nastavte do polohy „nasazování“ , vysuňte jej z víčka a vyjměte nerezovou kuličku . Před prvním a po každém použití všechny díly víčka i sklenici umyjte a osušte.

g Istruzioni per l‘uso Il coperchio per fermentazione DELLA CASA è ideale per preparare crauti fatti in casa, cetrioli fermentati, verdure sottaceto, kimchi, ecc. nei Barattoli per conser- ve DELLA CASA da 5000, 1000, 800 e 600 ml . Riempimento Rimuovere il gancio in acciaio inossidabile dal coperchio del barattolo per con- serve DELLA CASA. Riempire il barattolo per conserve DELLA CASA con cavolo tagliato a listarelle, cetrioli, verdure, kimchi, ecc. fino a dove il collo del barattolo si restringe . Pressatura Per pressare gli alimenti nel Barattolo per conserve DELLA CASA 5000 ml, utilizza- re il Peso per fermentazione DELLA CASA 3 pz (art. 895338), disponibile presso i rivenditori TESCOMA o su www.tescoma.it . Assicurarsi che gli alimenti siano completamente immersi durante l‘intero processo di fermentazione. Utilizzare un altro oggetto adatto a pressare gli alimenti se si utilizzano barattoli per con- serve DELLA CASA più piccoli, da 600, 800 e 1000 ml. Fermentazione Conservare il barattolo chiuso a temperatura ambiente (compresa fra 20 e 25 °C). La fermentazione dei crauti richiede un luogo buio. Impostare la val- vola in posizione “fermentazione” e lasciare che gli alimenti fermentino per il tempo necessario .

Avvertenza: Se la salamoia nel barattolo dovesse gonfiarsi e allentare il coperchio a seguito del processo di fermentazione, rimuovere quella in eccesso, lavare il co- perchio sotto acqua corrente, applicare nuovamente e riposizionare la valvola in posizione “fermentazione” . Conservazione Trascorso il tempo di fermentazione richiesto, impostare la valvola in posizione “conservazione/trasporto” e mettere il barattolo in frigorifero o ad una tem- peratura inferiore a 10 °C. Avvertenza: Impostare il coperchio in posizione “conservazione/trasporto” solo per conservare alimenti che non stiano più fermentando. Se non si è certi che l‘ali- mento abbia completato la fermentazione, conservare con il coperchio in posizione “fermentazione” . Pulizia Smontare il coperchio – impostare la valvola in posizione “inserimento” , estrarla dal coperchio e rimuovere la sfera in acciaio inossidabile . Lavare accurata- mente il coperchio e il barattolo e asciugarli prima del primo utilizzo e dopo ogni utilizzo successivo. h Instrucciones de uso La tapa para fermentar DELLA CASA es excelente para preparar de forma fácil y rápida chucrut casero, pepinos fermentados, verduras encurtidas, kimchi, etc. en Tarros de conserva con cierre mecánico DELLA CASA 5000, 1000, 800 y 600 ml .

Llenado Retirar el clip de acero inoxidable de la tapa del tarro para conservar DELLA CASA. Llenar el tarro para conservar DELLA CASA con col picada, pepinos, verduras, kim- chi, etc. justo debajo de la parte estrecha . Prensar Paraprensar lacolpicadaenelTarroparaconservarconcierremecánicoDELLACASA 5000 ml, utilizar los Pesos para fermentación DELLA CASA 3 pzs (art. 895338), disponible en su distribuidor de productosTESCOMA o en www.tescoma.es . Ase- gurarse que los alimentos están sumergidos completamente durante el proceso de fermentación. Utilizar algún otro objeto adecuado para prensar los alimentos fermentados en los tarros para más pequeños DELLA CASA 600, 800 y 1000 ml. Fermentación Mantener el tarro cerrado de alimentos a temperatura ambiente (20 a 25 °C). El chucrut debe fermentar en un lugar oscuro. Ajustar la válvula a la posición “fermentación” y dejar los alimentos fermentar el tiempo necesario . Aviso: Si la salmuera en el tarro se eleva y afloja la tapa como resultado del proceso de fermentación, retirar el exceso de salmuera, lavar la tapa bajo el grifo de agua corriente, poner de nuevo y ajustar la válvula a la posición de “fermentación” . Almacenaje Cuando los alimentos hayan fermentado suficientemente, ajustar la válvula a la posición “guardar/transportar” y colocar el tarro en el frigorífico o a una temperatura ambiente de 10 °C o inferior.

Aviso: Utilizar la tapa en la posición “guardar/transportar” solo para guar- dar alimentos que no tengan una fermentación larga. Si no está seguro de si el alimento continuará fermentando, guardar con la tapa en la posición de “fermentación” . Limpieza Desmontar la tapa – ajustar la válvula a la posición “unión” , tirar de la tapa y reti- rar laesferadeacero inoxidable .Lavarbientodas laspartesde latapayeltarro y secar antes y después de cada uso. j Instruções de utilização A tampa para fermentação DELLA CASA é excelente para facil e rapidamente preparar chucrute, pepinos fermentados, legumes em conserva, kimchi, etc. nos Frascos DELLA CASA com fecho 5000, 1000, 800 e 600 ml . Encher Retirar a tampa com fecho em aço inoxodável do frasco DELLA CASA. Encher o frasco DELLA CASA com couve aos pedaços, pepinos, legumes, kimchi, etc. abaixo da seta . Fazer peso para baixo Para fazer peso para baixo na couve aos pedaços no frasco com fecho DELLA CASA 5000 ml, usar os Pesos para fermentação DELLA CASA 3 pcs (art. 895338), disponíveis nas lojas TESCOMA, no seu revendedor ou em www.tescoma.pt . Assegure-se que os alimentos estão submersos durante todo o processo de fer-

mentação. Pode usar outro objecto adequado para fazer peso nos alimentos nos frascos mais pequenos DELLA CASA 600, 800 e 1000 ml. Fermentação Manter o frasco com os alimentos fechado à temperatura ambiente (20 a 25 °C). O chucrute deve ser fermentado num local escuro. Colocar a válvula na posição de “fermentação” e deixar o alimento a fermentar durante o tempo que for necessário . Nota: Se a água saturada subir no frasco e a tampa se soltar como resultado do processo de fermentação, retirar o excesso de água, lavar a tampa em água corrente e colocar novamente a tampa e a válvula na posição de “fermentação” . Guardar Quando o alimento estiver suficientemente fermentado, colocar a válvula na posição “guardar/transportar” e guardar o frasco no frigorífico ou num ambiente a 10 °C ou menos. Nota: Usar a tampa na posição “guardar/transportar” apenas para guardar ali- mentos que não estão a fermentar. Se não tem a certeza se os alimentos vão conti- nuar a fermentar, guarde-os com a tampa na posição “fermentação” . Limpeza Desmontar a tampa – colocar a válvula na posição “anexar” , puxar a tampa e retirar a esfera de aço inoxidável . Lavar cuidadosamente todas as partes da tampa e do frasco e secar antes da primeira utilização e depois de cada vez que for usado.

d Gebrauchsanleitung Der Deckel für Fermentierprozess DELLA CASA ist für die leichte und schnelle Zubereitung von hausgemachtem Sauerkraut, Salzgurken, Gemüse in Salzlake, Kimchi usw. in den Einkochgläsern mit Bügelverschluss DELLA CASA 5000, 1000, 800 und 600 ml hervorragend. Befüllen Den rostfreien Bügelverschluss mit dem Glasdeckel vom Einkochglas DELLA CASA abnehmen. Das Einkochglas DELLA CASA knapp unter dem verengten Abschnitt mit dem in Streifen geschnittenen Weißkohl, Einlegegurken, Gemüse, Kimchi usw. befüllen . Beschweren Die Beschwerungssteine für Fermentierprozess DELLA CASA 3 St. (Art. 895338) verwenden, um das geschnittene Weißkohl im Einkochglas mit Bügelverschluss DELLA CASA mit Inhalt von 5000 ml zu beschweren, wobei die Gewichte bei Ihrem HändlerTESCOMA oder auf www.tescoma.de zu erhalten sind. Achten Sie darauf, dass das Füllgut während des ganzen Gärprozesses komplett zugedeckt ist. Das in den kleineren Einkochgläsern DELLA CASA mit Inhalt von 600, 800 und 1000 ml gärende Füllgut ist mit einem anderen geeigneten Gegenstand zu beschweren. Gärung Das verschlossene Gefäß mit dem Füllgut in einen Raum bei Temperatur 20 bis 25 °C stellen, für die Zubereitung von Sauerkraut dunkel lagern. Das Entlüftungs-

ventil in die Position „Fermentation“ bringen und das Füllgut erforderliche Zeit- dauer fermentieren lassen . Hinweis: Tritt die Salzlake im Glas infolge der Fermentierung aus und löst sie den Deckel, die übrig gebliebene Lake entnehmen, den Deckel unter fließendemWasser spülen, wieder aufsetzen, das Ventil in die Position „Fermentation“ bringen. Lagerung Ist das Füllgut genug vergoren, das Ventil in die Position „Lagerung/Trans- port“ bringen, das Glas in den Kühlschrank, bzw. in einen Raum bei Tem- peratur unter 10 °C stellen. Hinweis: Den Deckel in der Position „Lagerung/Transport“ nur zur Lagerung jener Lebensmittel verwenden, bei denen der Fermentiervorgang beendet ist. Wenn Sie sich diesbezüglich nicht sicher sind, ob die Fermentierung fortgesetzt wird, lagern Sie es mit dem in die Position „Fermentation“ eingestellten Entlüftungsventil. Reinigung Den Deckel zerlegen – das Entlüftungsventil in die Position „Aufsetzen“ einstel- len, vom Deckel das Ventil abnehmen, die Edelstahl-Kugel entnehmen . Vor dem ersten und nach jedem Gebrauch alle Teile des Deckels sowie das Einkoch- glas abwaschen und abtrocknen. f Mode d’emploi Le couvercle de fermentation DELLA CASA est excellent pour la préparation facile et rapide de la choucroute maison, des cornichons fermentés, des légumes mari-

nés, du kimchi, etc. dans les Bocaux à conserves avec clip DELLA CASA de 5000, 1000, 800 et 600 ml . Remplissage Enlever du bocal à conserves DELLA CASA le clip en inox avec le couvercle. Remplir le bocal à conserves DELLA CASA jusqu’à juste en dessous de la partie rétrécie de chou finement haché, concombres, légumes, kimchi, etc. . Charge Pour charger la choucroute dans le Bocal à conserves avec clip DELLA CASA de 5000 ml, utiliser le Poids de fermentation DELLA CASA 3 pcs (art. 895338), à demander auprès de votre revendeur TESCOMA ou sur www.tescoma.fr . Veil- ler à ce que le plat soit complètement immergé tout au long de la fermentation. Pour les charges de produits alimentaires fermentés dans des petits pots DELLA CASA volumes de 600, 800 et 1000 ml, utiliser un autre objet approprié. Fermentation Placer le bocal fermé avec le plat dans une pièce d’une température de 20 à 25 °C, choisir un endroit sombre en cas de fermentation de la choucroute. Régler la sou- pape en position « fermentation » et laisser fermenter le temps nécessaire . Avertissement : Si, suite à la fermentation, la saumure dans le bocal monte et desserre le couvercle, enlever la saumure en excédent, laver le couvercle à l‘eau courante, le remettre en place et régler la soupape en position « fermentation » .

Stockage Dès que le plat est suffisamment fermenté, régler la soupape en position « stock- age /déplacement » et placer le bocal au réfrigérateur, éventuellement dans une pièce d’une température inférieure à 10 °C. Avertissement : N’utiliser la position du couvercle « stockage/déplacement » que pour le stockage des plats chez lesquels le processus de fermentation s’est déjà arrêté. Si vous n’êtes pas sûrs si la fermentation est finie, stocker avec le couvercle réglé en position « fermentation » . Nettoyage Démonter le couvercle – régler la soupape en position «miseenplace» , le retirer du couvercle et sortir la bille en inox . Avant la première utilisation et après chaque utilisation, laver et sécher le bocal et toutes les parties du couvercle. k Instrukcja użytkowania Wieczko do kiszenia jest doskonałe do łatwego i szybkiego przygotowania do- mowej kiszonej kapusty, kiszonych ogórków, marynowanych warzyw, kimchi itp. Odpowiednie do użytkowania ze Słoikami na przetwory z klipsemDELLA CASA 5000, 1000, 800 i 600 ml . Napełnianie Ze słoika na przetwory DELLA CASA należy zdjąć klips z wieczkiem. Słoik na przetwory DELLA CASA należy napełnić siekaną kapustą, ogórkami, warzywami, kimchi itp. aż do poziomu szyjki .

Obciążanie W celu obciążenia siekanej kapusty w Słoiku na przetwory z klipsem DELLA CASA o pojemności 5000 ml należy użyć Obciążnika do kiszenia DELLA CASA 3 szt. (art. 895338), zapytaj sprzedawcy produktów TESCOMA lub sprawdź na www.tescoma.pl . Należy dopilnować, aby warzywa w trakcie kiszenia były całkowicie zanurzone. W celu obciążenia kiszonek w mniejszych słoikach na przetwory DELLA CASA o pojemnościach 600, 800 i 1000 ml należy użyć innego odpowiedniego przedmiotu. Kiszenie Zamknięty słoik z zawartością należy umieścić w pomieszczeniu o temperaturze od 20 do 25 °C. Dodatkowo, podczas kiszenia kapusty, pomieszczenie powinno być za- ciemnione. Zawór należy ustawić w pozycji „kiszenie” i pozostawić do kiszenia . Ostrzeżenie: Jeślipodczaskiszeniapoziomzalewywsłoikupodniesiesię iwypchnie wieczko, należy odlać jej nadmiar, wieczko umyć pod bieżącą wodą, nałożyć z po- wrotem i ustawić zawór w pozycji „kiszenie” . Przechowywanie Jak tylko zawartość słoika będzie wystarczająco ukiszona, zawór należy ustawić w pozycji „przechowywanie/przenoszenie” i umieścić słoik w lodówce, ewentualnie w pomieszczeniu o temperaturze poniżej 10 °C. Ostrzeżenie: Wieczka w pozycji „przechowywanie/przenoszenie” należy używać tylko do przechowywania potraw, których proces kiszenia został zakończony. W ra- zie braku pewności, że proces kiszenia dobiegł końca, słoik należy przechowywać z wieczkiem w pozycji „kiszenie” .

Czyszczenie Wieczko należy rozłożyć – zawór ustawić w pozycji „zamykanie” , wysunąć go z wieczka i wyjąć kulkę ze stali nierdzewnej . Przed pierwszym i po każdym kolejnym użyciu wszystkie części wieczka oraz słoika należy umyć i wysuszyć. l Návod na použitie Viečko na kvasenie DELLA CASA je vynikajúce na jednoduchú a rýchlu prípravu do- mácej kyslej kapusty, kvasených uhoriek, nakladanej zeleniny, kimchi a pod. v Za- váracích pohároch s klipsou DELLA CASA s objemom5000, 1000, 800 a 600ml . Plnenie Zo zaváracieho pohára DELLA CASA zložte nerezovú klipsu s viečkom. Zavárací po- hár DELLA CASA naplňte tesne pod zúženú časť strúhanou kapustou, uhorkami, zeleninou, kimchi a pod. . Zaťaženie Na zaťaženie strúhanej kapusty v Zaváracom pohári s klipsou DELLA CASA s ob- jemom 5000 ml použite Závažie na kvasenie DELLA CASA 3ks (art. 895338), žiadajte u svojho predajcu TESCOMA alebo na www.tescoma.sk. Dbajte, aby bol pokrm ponorený počas celej doby kvasenia. Na zaťaženie kvasených pokr- mov v menších zaváracích pohároch DELLA CASA s objemom 600, 800 a 1000 ml použite iný vhodný predmet. Kvasenie Uzatvorený pohár s pokrmom umiestnite do miestnosti s teplotou 20 až 25 °C,

pri príprave kyslej kapusty zvoľte tmavé miesto . Ventil nastavte do polohy „kvasenie“ a pokrm nechajte potrebnú dobu kvasiť . Upozornenie: Pokiaľ vplyvom kvasenia nálev v pohári stúpne a uvoľní viečko, odoberte prebytočný nálev, viečko umyte pod tečúcou vodou, nasaďte späť a ventil nastavte do polohy „kvasenie“ . Skladovanie Akonáhle jepokrmdostatočnenakvasený,nastavteventildopolohy „skladovanie/ prenášanie“ a pohár umiestnite do chladničky, prípadne do miestnosti s teplotou nižšou ako 10 °C. Upozornenie: Viečko v polohe „skladovanie/prenášanie“ používajte len na skla- dovanie pokrmov, pri ktorých sa zastavil proces kvasenia. Pokiaľ si nie ste istí, či po- krm nebude ďalej kvasiť, skladujte ho s viečkom nastaveným v polohe „kvasenie“ . Čistenie Viečko rozložte – ventil nastavte do polohy „nasadzovanie“ , vysuňte ho z viečka a vyberte nerezovú guľôčku . Pred prvým použitím a po každom použití všet- ky diely viečka aj pohára umyte a osušte. p Инструкция по использованию Крышка для квашения DELLA CASA отлично подходит для простого и быстрого приготовления домашней квашеной капусты, квашеных огурцов, маринованных овощей, кимчи и т.п.. в Стеклянных банках DELLA CASA объемом 5000, 1000, 800 и 600 мл .

Заполнение Перед заполннением снимите со стеклянной банки DELLA CASA зажим из нержавеющей стали с крышкой. Заполните стеклянную банку DELLA CASA до уровня чуть ниже суженной части нашинкованной капустой, огурцами, овощами, кимчи и т.п. . Прессование Чтобы спрессовать нашинкованную капусту в стеклянных банках DELLA CASA объемом 5000 мл, используйте Грузила для квашения DELLA CASA 3 шт. (арт. 895338), спрашивайте у своего дилера TESCOMA или на www.tescomarussia.ru . Убедитесь, что продукты были полностью погруже- ны на протяжении всего процесса брожения. Для прессования продуктов, которые квасятся в меньших стеклянных банках DELLA CASSA объемом 600, 800 и 1000 мл, используйте другой подходящий предмет. Квашение Поместите закрытую стеклянную крышку с продуктами в помещение с тем- пературой от 20 до 25 °C, при приготовлении квашеной капусты выберите темное место. Установите клапан в положение «квашение» и оставьте про- дукты кваситься на необходимое количество времени . Примечание: Если в процессе квашения рассол начнет переливаться и при- подниметкрышку,вылейтелишнийрассол,промойтекрышкуподпроточ- ной водой, снова насадите и установите клапан в положение «квашение» .

Хранение Как только продукты проквасятся, установите клапан в положение «хранение/переноска» и поместите банку в холодильник или в поме- щение с температурой ниже 10 °C. Примечание: Используйте крышку в положении «хранение/переноска» только для хранения продуктов, у которых полностью завершился процесс квашения. Если вы не уверены, что продукты не будут кваситься дальше, храните их, установив крышку в положение «квашение» . Очистка Разберите крышку: Установите клапан в положение «насаживание» , из- влеките его из крышки и выньте шарик из нержавеющей стали . Перед первым и после каждого использования вымойте и высушите все части крышки и емкости.

Art. 895338

Tescomas.r.o.,UTescomy241,76001Zlín,Česká republika Distribuitoda:Tescomaspa-CazzagoS.Martino (BS)- Italia Distribuidorpor:TescomaEspaña,S.L.Mtx.,Alicante,España Distribuidopor:TescomaPortugal,Lda Dystr.:TescomaPolskaSp.zo.o.,Warzywna14,Katowice,Polska

Dovozca:Tescomas.r.o.-Slovenská republika Дистрибьютор:TescomaL.t.d.-Москва-Россия Дистриб`ютор:ТОВ„Tескома-Україна“-Одеса

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker