VIVA cookware set

Uwaga: Sól należy dodawać dopiero do wrzącej wody! Solenie zimnej wody może spowodować wysokie stężenie soli kuchennej na dnie naczynia, co prowadzi do powstawania jasnych plam, tzw. wżer korozyjnych. Odbarwienia te są osadami minerałów zawartych w wodzie, a ich powstawanie jest uzależnione od składu chemicznego używanej wody. Jeśli wewnątrz naczynia pojawią się białe osady lub wielobarwne przebar- wienia, można je usunąć octem, kilkoma kroplami soku z cytryny lub za pomocą specjalnego środka do mycia naczyń nierdzewnych. Korozja kontaktowa oraz wżery korozyjne w żaden sposób nie ograniczają funkcjonal- ności naczyń oraz nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Nie są wadą produktu i nie mogą być przedmiotem reklamacji.

GWARANCJA 5- LETNIA Na produkt udzielana jest 5- letnia gwarancja, począwszy od dnia sprzedaży. Gwarancja nie zostanie uwzględniona w następujących przypadkach: - produkt był użytkowany niezgodnie z Instrukcją użytkowania, - wady były spowodowane uderzeniem, upadkiem lub nieodpowiednim - postępowaniem z produktem, - dokonano nieautoryzowanych napraw i zmian produktu.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, prosimy zwrócić się do swojego sprzedawcy lub do jed- nego z punktów serwisowych, wykaz dostępny na stronie www.tescoma.pl.

25

Made with FlippingBook - Online magazine maker