Tescoma STORY

story 6 awards 14

/ design 10

/ detail 18

lab

20 / package 22

products 24 logistics 26 business 30 world 36 marketing 42 people 54

/ shops 32

/ fairs 40

you Co chceš, If you w

Tomáš Baťa can do it to můžeš nt it,

Založení společnosti TESCOMA Establishment of TESCOMA

Otevíráme pobočku na Slovensku Branch in Slovakia opens

Začínáme s exkluzivní zakázkovou výrobou vlastních produktů pod značkou TESCOMA Exclusive customised production of the company’s products under the TESCOMA brand begins Otevíráme pobočku v Itálii Branch in Italy opens První spolupráce s českými designéry Working with Czech designers for the first time Otevíráme pobočku v Polsku Branch in Poland opens

Otevíráme obchodní a distribuční centrum v Praze Sales and distribution centre in Prague opens Značku TESCOMA zná podle průzkumu 80 % českých žen Survey shows that 80 % of Czech women know about TESCOMA

Stáváme se spoluproducentem televizního kulinářského pořadu TESCOMA Prima vařečka TESCOMA becomes the co-producer of the culinary TV show “TESCOMA Prima vařečka” Zakládáme vlastní Design centrum Establishment of our own Design Centre Otevíráme pobočku v Portugalsku Branch in Portugal opens Otevíráme logistické centrum TESCOMA World ve Zlíně TESCOMA World logistics centre in Zlín opens

1997

1993

1995

1992

1998

1994

1999

1996

2001

2003

2002

2000

2004

More than 20 years Již déle než 20 let

Otevíráme Relaxační centrum pro zaměstnance TESCOMA ve Zlíně TESCOMA Relaxation Centre for Employees in Zlín opens Získáváme Certifikát výjimečnosti pro vývoj a design Zahajujeme provoz moderní laboratoře pro vývoj a kontrolu kvality A modern laboratory for development and quality control is put into service

TESCOMA is awarded the Certificate of Excellence for development and design Otevíráme první Prodejní centrum TESCOMA ve Zlíně First TESCOMA Sales Centre in Zlín opens Spouštíme oficiální značkový eshop Official TESCOMA online shop is launched

Sbíráme první významná světová ocenění za design First important international design awards are received

Získáváme cenu Obchodník roku 2011 TESCOMA receives the Trader of the Year 2011 award

Rozšíření logistického komplexu TESCOMA World ve Zlíně Extension of the TESCOMA World logistics complex in Zlín

budujeme renomovanou značku světového producenta kvalitních kuchyňských potřeb 2014 2013 2006 2007 2010 2011 2012 2005 2008 2009

of building a renowned global brand producing high-quality kitchen utensils

Jsme hrdí, že jsme ze Zlína. Města, jehož prudký meziválečný rozvoj je spjat s obuvnickou firmou Baťa, která byla ve 30. letech 20. století největším světovým producentem obuvi. Místa s jedinečnou funkcionalistickou architekturou a charakterem zahradního města. – We are proud to be from Zlín – a city whose rapid development between the wars ties in with the footwear manufacturer Baťa, the world’s largest producer of shoes in the 1930s. Zlín boasts a unique functionalist architecture and the spirit of a garden city.

tescoma _ story _ 6 / 7

Z garáže do světa From garage to global

Historie dnes světové značky se začíná psát v roce 1992 v malé pronajaté garáži ve Zlíně – městě s průmyslovou tradicí ležícím uprostřed Československa. Byl to poslední rok existence tohoto státu a první rok života firmy, jejíž výrobky dnes najdete v kuchyních po celém světě . Vznikla z nadšení a pro radost. Dnes, více než 20 let poté, vyvolávají radost a nadšení statisíců zákazníků produkty s jejím logem. – The history of what is today a global brand started in 1992, by renting a small garage in Zlín – a city with an industrial tradition situated in the central part of Czechoslovakia. It was the last year of Czechoslovakia’s existence and the first year in the life of a company whose products are now found in kitchens around the world . It came into being by enthusiasm and joy. Today, more than 20 years later, products with the TESCOMA logo spark joy and enthusiasm in hundreds of thousands of customers.

tescoma _ story _ 8 / 9

Prague Zlín

Zlín je dodnes sídlem společnosti, jejím srdcem a současně světovou centrálou. V logistickém a design centru TESCOMA WORLD na východním okraji města každý výrobek vzniká a odsud se také vydává na cestu k zákazníkům. Druhé logistické a administrativní centrum pro Českou republiku jsme vybudovali v Praze. – Zlín continues to be the heart and global headquarters of the company. Every product is created and starts its journey to customers at the TESCOMA WORLD logistics and design centre on the eastern outskirts of the city. We have also built another logistics and administrative centre for the Czech Republic in Prague.

až na prvním místě comes first

Když jsou vaším oborem produkty, které lidé denně drží v rukou, brzy zjistíte, že klíčovým faktorem úspěchu je jejich dokonalá funkce a tvar . Proto je už od začátku design alfou a omegou všech výrobků, které přivádíme na svět. – If your business involves products that people hold in their hands day after day, you will soon discover that perfect functioning and shape are central to your success . Therefore, design is the Alpha and Omega of all products we bring into existence.

tescoma _ story _ 10 / 11

Ve vývojovém a design centru zaměstnáváme dvě desítky designérů, konstruktérů a vývojových pracovníků, kteří našim výrobkům dávají víc než jen formu – definují celkovou tvář naší značky a naplňují její vize. – Our Development and Design Centre employs two dozen designers, engineers and developers who give our products more than just shape – they define the overall image of our brand and bring our visions to life.

tescoma _ story _ 12 / 13

Miska FUSION Diet Revolution Dish FUSION Diet Revolution

Blok na nože AZZA, se 7 noži a nůžkami na drůbež Knife block AZZA, with 7 knives and poultry shears

Podložka rozkládací ONLINE, dřevěná Folding pad ONLINE, wood

Patnáct z našich výrobků získalo prestižní světová ocenění za design , z toho 8× RED DOT DESIGN AWARD, 2× GOOD DESIGN, 2× SOLUTIONS!, 2× German Design Award , uspěli jsme také v soutěži DESIGN PLUS a získali uznání za kvalitu. Tým našich produktových designérů denně pracuje na tom, abychom sbírku designových ocenění ještě výrazně rozšířili. – Fifteen of our products have received the prestigious world award for design: 8× RED DOT DESIGN AWARD, 2× GOOD DESIGN, 2× SOLUTIONS!, 2× German Design Award ,

Design in addition, pad ONLINE has received the DesignPlus award . Our team of product designers works every day to significantly extend our existing collection of design awards.

awards

tescoma _ story _ 14 / 15

Konvice TEO 1,25 l, s vyluhovacími sítky Tea maker TEO 1.25 l, with infusers

Oboustranná vykrajovátka DELÍCIA Double-sided cookie cutters DELÍCIA

Zdobicí sítko DELÍCIA Scoop with sieve DELÍCIA

tescoma _ story _ 16 / 17

Krájecí deska VITAMINO Chopping board VITAMINO

Multi-purpose shaker PRESTO Univerzální šejkr PRESTO

Solutions competition, Ambiente 2015

Nádobí ULTIMA Cookware ULTIMA

Provzdušňovač UNO VINO Wine aerator UNO VINO

DESIGN _ CONCEPT _ 19 / 19

Razítko na sušenky DELÍCIA Cookie stamp DELÍCIA

Solutions competition, Ambiente 2015

Dóza s odkapávačem 4FOOD Container with food drainer 4FOOD

Zákazníkům můžeme nabídnout jen zcela spolehlivý a funkční výrobek – zde není prostor pro jakýkoliv kompromis. Proto je důsledný vývoj každého výrobku, který mnohdy trvá i celý rok, absolutní nezbytností. Investice do vývoje nám však dává jistotu, že zákazník bude s konečným produktem stoprocentně spokojen. Funkční prototypy , na kterých výrobky ladíme ve fyzikální laboratoři, vznikají v nejmodernějších 3D tiskárnách, ale také tradičními postupy v dílně. – Only a fully reliable and functional product can be offered to customers – in this respect, there is no room for compromise. Therefore, a systematic development of every product, which often takes a whole year, is an absolute necessity. By investing in development, we can be sure that our customers will be one hundred percent satisfied with the end product. The functioning prototypes on which we fine-tune our products in the physical laboratory are created using the most up-to-date 3D printers as well as traditional workshop procedures.

tescoma _ story _ 18 / 19

Zlepšovat věci, které již existují, je smysluplné a naplňující. Ale přicházet se zcela unikátními řešeními jako první na světě je nepopsatelné. Dosud jsme si nechali patentovat více než pět stovek vlastních průmyslových a užitných vzorů. – It makes sense and feels right to improve things which already exist. On the other hand, to be the first ever to discover a solution that is unique is absolutely amazing. To date, we have patented more than five hundred industrial designs and utility models.

PATENT

Do detailu Focus on de

Tvořítko na hamburgery PRESTO Hamburger maker PRESTO

ail

Kráječ na mango HANDY Mango corer HANDY

1.

2.

3.

1. Laboratoř TESCOMA 2. Vyhodnocení zkoušky odolnosti korozi 3. Zkoumáme přítomnost přidaných látek – 1. TESCOMA laboratory 2. Evaluation of a corrosion resistance test 3. We investigate the presence of added substances

Lab Součástí vývoje každého výrobku je precizní laboratorní výzkum a testování . Díky špičkové laboratoři a desítce výzkumných pracovníků dokonale známe složení všech materiálů, ze kterých jsou naše produkty vyrobeny. Můžeme tak vždy garantovat nezávadnost a bezpečnost každého výrobku, který se vám dostane do rukou. – The development of every single product involves rigorous laboratory research and testing . Thanks to our cutting-edge laboratory and a dozen researchers, we know perfectly well the composition of all materials contained in our products. We can always guarantee that every product you get is safe . 5. 4. 6.

tescoma _ story _ 20 / 21

4. Zjišťujeme, zdali se z použitých materiálů neuvolňují primární aromatické aminy (škodlivé části barvících látek) 5. Takto odhalíme, jestli materiál neobsahuje těžké kovy 6. Z čeho se skládá nerezavějící ocel, odhalí speciální rentgen 7. Testujeme, zda se do potravin nedostanou žádné pevné látky – 4. We check the materials used for releasing primary aromatic amines (harmful components of dye substances) 5. This is how we see whether a material contains heavy metals 6. A special x-ray discovers the composition of stainless steel 7. We carry out tests to make sure that food cannot be contaminated by solid particles

7.

Obal prodává Packaging that sells

Abyste výrobek dostali naprosto neporušený, je třeba jej na cestu zabalit. Obal výrobků však vnímáme mnohem komplexněji, protože plní i celou řadu jiných funkcí. Předně musí správně představit svůj obsah a jeho použití, ale také pomoci při distribuci a skladování zboží i při jeho umístění na pultech. Zkrátka, naše výrobky oblékáme tak, aby se předtím, než je doma vybalíte, cítily komfortně, vypadaly sexy a řekly o sobě vše. – To receive the product perfectly intact, it must be packed for the journey. We look at product packaging much more broadly than that because it also has a number of other functions. First, it must properly present the contents and their use, help with the distribution and storage of goods and their placement on shelves. In short, we dress our products so that they feel comfortable, look sexy and tell everything you need to know before unpacking them at home.

tescoma _ story _ 22 / 23

tescoma _ story _ 24 / 25

produktů products VĚŘÍME, ŽE KAŽDÝ VÝROBEK MŮŽE FUNGOVAT LÉPE, MÍT OPTIMÁLNĚJŠÍ TVAR NEBO UNIVERZÁLNĚJŠÍ VYUŽITÍ. PRO KAŽDOU ČINNOST V KUCHYNI PROTO HLEDÁME TO NEJLEPŠÍ A SOUČASNĚ NEJEFEKTIVNĚJŠÍ ŘEŠENÍ. DOSUD JSME JICH NAŠLI 3 833 A PŘED SEBOU MÁME JEŠTĚ SPOUSTU PRÁCE. – WE BELIEVE THAT EVERY PRODUCT CAN WORK BETTER, HAVE A MORE FAVOURABLE SHAPE OR MORE UNIVERSAL UTILISATION. WE THEREFORE LOOK FOR THE BEST AND, SIMULTANEOUSLY, MOST EFFECTIVE SOLUTION FOR EVERY KITCHEN PROCESS. WE HAVE FOUND 3,833 OF THEM SO FAR AND STILL HAVE MANY MORE TO GO.

paletových míst pallet positions Pro všechny máme prostor We have space for all of them

tescoma _ story _ 26 / 27

Operativně dodávat výrobky do celého světa vyžaduje moderní logistický systém a také – místo. Kapacita centrálního skladu ve Zlíně, jednoho z nejmoderněji vybavených v Evropě , je aktuálně neuvěřitelných 50 000 paletových míst . Dalších 2 000 palet pojme logistické centrum v Praze. Našim výrobkům zkrátka dáváme k dispozici velkorysý prostor, který umí využít. – To supply products promptly all over the world, you need a modern logistic system – and space. The existing capacity of the central warehouse in Zlín, one of the most state-of-the-art facilities of its kind in Europe, is an incredible 50,000 pallet positions . The logistics centre in Prague accommodates another 2,000 pallets. In short, we give our products a generous space and know how to use it.

TOLIK VÝROBKŮ PROJDE ROČNĚ LOGISTICKÝM CENTREM VE ZLÍNĚ 2700000 781 IS THE NUMBER OF PRODUCTS THAT PASS THROUGH THE LOGISTICS CENTRE IN ZLÍN EVERY YEAR

KAMIONŮ JE POTŘEBA K NAPLNĚNÍ NAŠICH SKLADOVÝCH KAPACIT V ČESKÉ REPUBLICE TRUCKS ARE REQUIRED TO FILL OUR WAREHOUSE CAPACITY IN THE CZECH REPUBLIC

tescoma _ story _ 28 / 29

CELKOVÁ ZASTAVĚNÁ PLOCHA SKLADOVÝCH PROSTOR V ČESKÉ REPUBLICE TOTAL BUILT-UP AREA OF OUR WAREHOUSE SPACES IN THE CZECH REPUBLIC 42800 m 2

0000 busine

Trader of the Year 2011 / Specialised trade of the year tescoma _ story _ 30 / 31 0000

s

GLOBÁLNÍ SÍŤ NĚKOLIKA STOVEK VLASTNÍCH ZNAČKOVÝCH PRODEJEN , ZNAČKOVÉ E-SHOPY , TISÍCE OBCHODNÍCH PARTNERŮ, SPOLUPRÁCE S VELKÝMI SVĚTOVÝMI OBCHODNÍMI ŘETĚZCI, ZAPOJENÍ DO VÝZNAMNÝCH VĚRNOSTNÍCH PROGRAMŮ. TATO DŮMYSLNÁ OBCHODNÍ STRATEGIE PŘINÁŠÍ SOUHRNNÝ OBRAT VE VÝŠI VÍCE NEŽ 2 MLD. KČ ROČNĚ . – GLOBAL NETWORK OF HUNDREDS OF BRAND STORES , BRAND ONLINE SHOPS , THOUSANDS OF BUSINESS PARTNERS, CO-OPERATION WITH LARGE INTERNATIONAL RETAIL CHAINS, INVOLVEMENT IN IMPORTANT LOYALTY PROGRAMMES. THIS INGENIOUS BUSINESS STRATEGY BRINGS TOTAL SALES EXCEEDING CZK 2 BILLION EVERY YEAR .

Stavíme galerie Building galleries

tescoma _ story _ 32 / 33

Naše produkty si můžete koupit online, ale pokud se s nimi chcete nejprve důkladně seznámit, budujeme pro vás vlastní síť stylových prodejních míst. Pracujeme na tom, aby každé město mělo obchod, kde se budete cítit jako v galerii. Místo, kde můžete nejen nakoupit, ale také načerpat inspiraci. – You can buy our products online but if you want to get the details first, we are building for you our own network of stylish sales outlets. We continue this process in order to ensure that there is a shop in every city that feels like you are in a gallery. A place to shop and to draw inspiration.

Všechna Prodejní centra TESCOMA jsou navržena v jednotném korporátním stylu a vybavena moderními prvky na podporu prodeje – ať už jde o multimediální dotykové zařízení touch display, bluetooth zařízení, prezentační LCD obrazovky, nebo funkční varné centrum. – All TESCOMA Sales Centres are designed in a uniform corporate style and equipped with the most up-to-date sales support elements – from multimedia touch displays to Bluetooth devices, presentation LCD screens and cooking centres.

Italy / Spain / Slovakia / Ru Poland / Chin tescoma _ story _ 36 / 37

RUSSIA

SLOVAKIA

ITALY ortugal sia / Ukraine / Germany SPAIN

V TĚCHTO ZEMÍCH MÁME STÁLÁ OBCHODNÍ I EXPORTNÍ ZASTOUPENÍ – COUNTRIES IN WHICH WE KEEP PERMANENT SALES AND EXPORT AGENCIES

Setkáte se s námi ve více než 100 zemích světa You can find us in more than 100 countries all over the world World wide tescoma _ story _ 38 / 39

Albania | Algeria | Armenia | Austria | Azerbaijan | Bahrain | Belarus | Bosnia & Herzegovina | Bulgaria | Burkina Faso | Camerun | Chile | China Colombia | Costa Rica | Croatia | Cyprus | Czech Republic | Denmark | Ecuador | Egypt | Equatorial Guinea | Estonia | Ethiopia | Finland | France | Gabon Germany | Georgia | Greece | Guadeloupe | Hong Kong | Hungary | India | Indonesia | Iran | Iraq | Ireland | Israel | Italy | Ivory Coast | Jordan | Kazakhstan Kenya | Kosovo | Kuwait | Kyrgyzstan | Latvia | Lebanon | Libya | Lithuania | Macedonia | Malaysia | Malta | Mauritius | Mongolia | Montenegro Morocco | Namibia | Nigeria | Oman | Pakistan | Panama | Paraguay | Philippines | Poland | Portugal | Reunion Isl. | Romania | Russia | Rwanda Saudi Arabia | Senegal | Serbia | Singapore | Slovakia | Slovenia | South Africa | South Korea | Spain | Sri Lanka | Switzerland | Syria | Tajikistan Tanzania | Thailand | Tunisia | Turkey | Turkmenistan | Uganda | Ukraine | United Arab Emirates | United Kingdom | Uruguay | Uzbekistan | Venezuela

veletrhy trade fairs Prestižní Prestigious

tescoma _ story _ 40 / 41

Na nejvýznamnějších světových veletrzích spotřebního zboží každý rok stavíme reprezentativní expozice, kde světovému publiku představujeme nové trendy v kuchyni. Jako ambiciózní světový producent kuchyňského vybavení zde nemůžeme chybět. – Every year we have representative displays at the most important trade fairs for consumer goods in order to introduce new kitchen trends to international audiences. As an ambitious global producer of kitchen products, we feel that we must be seen at these events. AMBIENTE / Frankfurt am Main, Germany MACEF / Milan, Italy HOUSEHOLD / Moscow, Russia a řada dalších and many others

Jak předat vzkaz Getting the message through

tescoma _ story _ 42 / 43

TIŠTĚNÝCH INZERCÍ ROČNĚ V ČR PRINTED ADVERTISING MATERIALS ANNUALLY IN THE CZECH REPUBLIC 145

Každý, kdo má nebo jednou bude mít kuchyň, je naším potenciálním zákazníkem. Denně si proto lámeme hlavu, jak těmto mnoha milionům jednotlivců jednoduše, ve správný čas a na správném místě sdělit: to nejlepší do vaší kuchyně najdete u nás . – Everyone who already has or will have a kitchen is our potential customer. We keep racking our brains to find out how to tell millions of individuals in a simple way, at the right time and at the right place: we provide the best for your kitchen.

& communications In-house marketing tescoma _ story _ 44 / 45

• Každý rok doručíme zákazníkům v ČR 5 000 000 výtisků katalogů až do domu • Každý měsíc tiskneme 50 000 brožur představujících produkty, které právě uvádíme na trh • 4× ročně vydáváme exkluzivně pro naše zákazníky lifestylový TESCOMA magazín – • In the Czech Republic, we deliver 5,000,000 copies of catalogues to our customers’ homes every year • Every month we print 50,000 brochures presenting products currently being placed on the market • 4 times a year we release a TESCOMA lifestyle magazine intended exclusively for our customers The whole strategy and all creative aspects of communication for the Czech market are done in-house. The uniform corporate style and individual creative concepts are applied globally. A large team of young marketers, graphic designers, copywriters and producers is accompanied by a promotion team which travels every day to present our products to customers in our brand shops. Strategii i kompletní kreativu komunikace pro český trh vytváříme in-house. Jednotný korporátní styl a dílčí kreativní koncepty jsou pak uplatňovány globálně. Početný mladý tým, složený z marketérů, grafických designérů, copywriterů a produkčních, doplňuje promotion team, který s našimi produkty denně vyjíždí za zákazníky do našich značkových prodejen. –

Akčnínabídkaplatíod 1.6.do30.6.2013nebodo vyprodání skladových zásob. Rozšířené informaceonabídce a výrobcíchTescoma žádejteu svéhoprodejce. Ceny jsouuvedeny vKč včetněDPH.Zapřípadné tiskové chybyneručíme. cenový červen

TLAKOVÝ HRNEC MAGNUM

ušetříte až 23%

1099 ,- 1399 ,- ZDARMA: ANTIADHEZNÍNŮŽ NAZELENINU PRESTOTONE12cm VHODNOTĚ 129Kč

/7 l

999 ,- 1299 ,-

/5 l

Akčnínabídkaplatíod 1.9.do30.9.2013nebodo vyprodání skladových zásob. Rozšířené informaceonabídce a výrobcíchTescoma žádejte u svéhoprodejce. Ceny jsouuvedeny vKč včetněDPH.Zapřípadné tiskové chybyneručíme. cenový hit září

ZDARMA: ANTIADHEZNÍNŮŽ UNIVERZÁLNÍ PRESTOTONE8 cm VHODNOTĚ 99Kč

ušetříte73%

ušetříte 31 %

179 ,- 229 ,-

ušetříte až 25%

299 ,- 399 ,-

499 ,- 1880 ,-

399 ,- 499 ,-

249 ,- 348 ,- 1 999 ,- 2899 ,- SADA ecoPRESTO, 9 DÍLŮ ušetříte 20%

V akci takénářadíprobarmany BARBAR,6 ks za499Kč Vyberte si z těchtobarev: NÁŘADÍ PROBARMANKY BARBARELLA,7ks

ušetříte 20%

PÁNEVNA PALAČINKYPRESTO Ø 25 cm PÁNEV 4OKAPRESTO Ø 24 cm V akci taképánev napalačinkyPRESTO Ø 22 cm za149Kč

ušetříte 28%

ušetříte 16%

1599 ,- 1999 ,-

ušetříte 20%

249 ,- 299 ,-

399 ,- 499 ,-

PÁNEV ecoPRESTO Ø 28 cm V akci taképánve ecoPresto Ø 20, 24 a 26 cm

ušetříte16%

FORMAMEDVÍDEK DELÍCIASILICONE28 cm

Vakci také forma6báboviček DELÍCIASILICONE za249Kč Vyberte si z těchtobarev:

ušetříte 25%

49 ,- 59 ,-

SOUPRAVANATROJOBALPRESTO

ODPECKOVAČTŘEŠNÍHANDY

TLAKOVÝHRNECPRESTO6,0 l V akci také tlakový hrnecPRESTO 4,0 l za 1399Kč

299 ,- 399 ,-

ušetříte 16%

249 ,- 299 ,-

SOUPRAVAPRO PĚSTOVÁNÍBYLINEKSENSE V akci kompletní sortimentbylinekSENSE

DÓZAFRESHBOX5ks,ČTVERCOVÁ Vakci takédózaFRESHBOX3ks,0,4,0,7,1,2 l,čtvercová

LISNAČESNEK PRESIDENT, SČISTÍTKEM

Sofistikovaný Sophisticated product placement tescoma _ story _ 46 / 47

Jak jinak představit náš sortiment než při kulinaření. Není náhodou, ža na nejsledovanějších televizních kanálech a nejposlouchanějším celoplošném rádiu denně vaří renomovaní kuchaři výhradně v nádobí s naším logem. – There’s no better way of introducing our products than culinary programmes. It is no coincidence that renowned chefs on the highest-rating TV channels and national radio station use exclusively cookware with our logo, every day.

tescoma _ story _ 48 / 49

20 novinek každý měsíc 20 new items every month

Portfolio našich výrobků obsahuje tisíce položek a každý měsíc uvádíme na trh v průměru 20 zbrusu nových. Jejich perfektní znalost je pro zaměstnance obchodu a marketingu klíčovým faktorem k získávání spokojených zákazníků. Ve špičkově vybaveném multimediálním showroomu proto v měsíčních intervalech dopodrobna představujeme podobu a funkci všech produktových novinek. – The portfolio of our products contains thousands of items and we place an average of 20 completely new products on the market every month . The key to having satisfied customers is for people in sales and marketing to perfectly know the products. We therefore present in detail the appearance and features of all new products in monthly intervals in a state-of-the-art multimedia showroom.

VÍTEJTE V SHOWROOMU BUDOUCNOSTI WELCOME TO THE SHOWROOM OF THE FUTURE

Dobrou Bon chuť apetit

tescoma _ story _ 50 / 51

Zkušení kuchaři denně vytváří originální kolekce receptů šité na míru našim výrobkům. – Day after day, experienced chefs create original collections of recipes tailored to our products.

ZAMĚSTNÁVÁME TÝM ŠPIČKOVÝCH KUCHAŘŮ, KTEŘÍ EXKLUZIVNĚ PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY VYTVÁŘÍ ORIGINÁLNÍ KUCHAŘKY RECEPTŮ. NAŠIM VÝROBKŮM TAK DÁVÁME PŘIDANOU HODNOTU. – WE EMPLOY A TEAM OF TOP CHEFS WHO CREATE ORIGINAL COOKBOOKS FULL OF RECIPES EXCLUSIVELY FOR OUR

CUSTOMERS. THIS IS HOW WE GIVE ADDED VALUE TO OUR PRODUCTS.

Angler marinated in cuttlefish ink, shrimp seasoned with tea, fruit salad, coconut cream

Mořský ďas marinovaný v sépiové barvě, krevety kořeněné čajem, ovocný salát, kokosový krém

Prep and cook time: 30 minutes Ingredients for fish: 200 g angler, 4 g cuttlefish ink (1 pack), salt Recipe: 1. Pre-heat water to 60 °C.

Doba přípravy: 30 minut Ingredience na rybu: 200 g mořského ďasa, 4 g sépiové barvy (1 balíček), sůl Postup: 1. Předehřejte vodu na 60 °C.

2. Salt the fish, coat it in cuttlefish ink and place in a zip-lock bag (food bag 4FOOD). Gradually submerge the bag in water to the rim. This will extract air from and seal the bag. Close the bag. As an alternative, you can use a vacuum sealer. Cook in water for 5 minutes at 60 °C. Ingredients for shrimp: 4 shrimp, 1 tbsp. olive oil, salt, black tea leaves Recipe: 1. Remove heads from unpeeled shrimp and cut them lengthwise into halves. 2. Sprinkle the inside of the shrimp with crushed tea leaves, add salt and drizzle with olive oil. 3. Bake in the oven for approx. 2 minutes at 200 °C. Ingredients for salad: 1 mango, 1 peach (yellow flesh), 1 nashi pear 1 apple, 1 tbsp. lemon juice Recipe: 1. Cut cleaned fruits into small cubes, drizzle with lemon juice and mix everything. Ingredients for coconut mash: 250 g coconut cream, 1 g agar-agar Recipe: 1. Bring 200 ml coconut cream and agar-agar to boil, stirring constantly, and boil for an additional 3 minutes. 2. Leave to cool and mix using a hand mixer until smooth, adding the remaining cream.

2. Rybu osolte, obalte v sépiové barvě a vložte do zip-lock sáčku (sáček na potraviny 4FOOD). A postupně ponořte do vody až po okraj sáčku. Tím docílíte odejmutí vzduchu a sáček uzavřete. Nebo můžete použít vakuovačku. Ve vodě vaříme 5 minut při 60 °C. Ingredience na krevety: 4 ks krevet, 1 lžíce olivového oleje, sůl, černý sypaný čaj Postup: 1. Neoloupané krevety zbavte hlav a rozpulte podélným řezem. 2. Vnitřní stranu krevet posypte drceným čajem, osolte a zakápněte olivovým olejem. 3. Pečte v troubě při 200 °C po dobu cca 2 minut. Ingredience na salát: 1 ks manga, 1 ks žlutomasé broskve, 1 ks nashi hrušky, 1ks jablka, 1 lžíce citrónové šťávy Postup: 1. Očištěné ovoce nakrájejte na malé kostky, zakápněte citrónovou šťávou a vše promíchejte. Ingredience na kokosové pyré: 250 g kokosového krému, 1 g agar agar Postup: 1. 200 ml kokosového krému a agar agar přiveďte

za stálého míchání k varu a vařte 3 minuty. 2. Nechte vychladit a poté rozmixujte dohladka s přidáním zbývajícího krému.

Jak na to? How it’s used tescoma _ story _ 52 / 53 www.tescoma.cz/video www.tescoma.co.uk/videos

Každý náš produkt si zaslouží svůj vlastní film, ve kterém důsledně představíme veškeré jeho funkce . Před nákupem tak máte možnost výrobky poznat opravdu ze všech úhlů. A pokud váháte, co dobrého si s pomocí našich vychytávek připravit, pro inspiraci pro vás natáčíme desítky originálních videoreceptů. – Each of our products deserves a special movie clip where we thoroughly present all its features . You can literally know our products from every angle before you buy. And if you’re in doubt about what to cook using our smart innovations, we make dozens of original video recipes to offer you some inspiration.

Své lidi si hýčkáme We pamper our people Zaměstnanci pro nás nejsou lidské zdroje. Jsou to kolegové, přátelé, ambasadoři naší značky. Zkrátka blízcí spolupracovníci, kteří jsou s námi zpravidla po mnoho let. Všem z nich a jejich rodinám je k dispozici velkorysé sportovně-relaxační centrum, masérské a fyzioterapeutické služby a bazén – to vše přímo v areálu firmy. Zaslouží si to! – To us, employees are more than just human resources. They are colleagues, friends and ambassadors of our brand. In other words, they are close co-workers, most of whom have been with us for a number of years. All of them and their families can use a generously designed sports and relaxation centre, massages, physiotherapeutic services and a swimming pool – all directly on company premises. They deserve it!

tescoma _ story _ 54 / 55

Úspěch nás zavazuje k pomoci Success obliges us to help JE NÁM CTÍ DLOUHODOBĚ PODPOROVAT: WE ARE HONOURED TO SUPPORT IN THE LONG TERM: tescoma _ story _ 56

Krajskou nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně Charitu ČR SOS dětské vesničky Filharmonii Bohuslava Martinů Městské divadlo Zlín + další nejméně desítku institucí – Tomáš Baťa Regional Hospital in Zlín

Caritas Czech Republic SOS Children’s Villages Bohuslav Martinů Philharmonic Zlín City Theatre plus at least ten other institutions

CZECH REPUBLIC TESCOMA s.r.o. U Tescomy 241, 760 01 Zlín tel.: +420 577 575 111, fax: +420 577 575 222, e-mail: tescoma@tescoma.cz

Nupaky 155, 251 70 Dobřejovice u Prahy tel.: +420 577 575 610, fax: +420 577 575 666, e-mail: praha@tescoma.cz

ITALY TESCOMA spa

Via Traversa Caduti del Lavoro, 3 25046 Cazzago San Martino (BS) tel.: +39 030 7751394, fax: +39 030 7756693, e-mail: info@tescoma.it GERMANY TESCOMA GmbH Wingertstr. 18, 35510 Butzbach-Griedel tel.: +49 6033 9242 630, fax: +49 6033 9242 631, e-mail: info@tescoma.de Pol. Industrial Riodel, C/Moli Nou, Parcela E-4 Apdo. Correos 310, 03110 Mutxamel, Alicante tel.: +34 965 674383, fax: +34 965 669755, e-mail: info@tescoma.es PORTUGAL TESCOMA Portugal, Lda Rua 25 de Abril, 215 4520-115 Espargo-Sta. Maria da Feira tel.: +351 256 330 756, fax: +351 256 372 327, e-mail: info@tescoma.pt POLAND TESCOMA Polska Sp. z o.o. Warzywna 14, 40-545 Katowice tel.: +48 32 721 07 60, fax: +48 32 721 07 65, e-mail: info.eshoppl@tescomapolska.pl SLOVAKIA TESCOMA s.r.o. Nimnická cesta, P.O. BOX 66, 020 01 Púchov tel.: +421 42 22 755 21, fax:+421 42 22 755 61, e-mail: puchov@tescoma.sk SPAIN TESCOMA España, S.L.

RUSSIA TESCOMA Russia Stepana Stepanova str., 9T Terminal № 2

140083, Lytkarino, Moscow region, Luberetsky district tel./fax: +7 495 967 78 88, e-mail: info@tescoma.ru UKRAINE TESCOMA 2/1 V. Stusa str., 65033 Odessa tel./fax: +380 48 777 19 82, e-mail: tescoma@te.net.ua CHINA TESCOMA (Shenzhen) Company Limited Flat 3001-3-4, Block A, World Trade Plaza Fu Hong Road, Futian District, Shenzhen tel.: +86 755 83 64 28 76/21/23, fax: +86 755 83 64 28 77

tescoma _ story © TESCOMA s.r.o., 2014 Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.

www.tescoma.com

Made with FlippingBook Learn more on our blog