Juicer HANDY

Animated publication

Juicer Odšťavňovač Centrifuga Exprimidor Espremedor Saftpresse Art.: 643579

Appareil à jus Sokowirówka Odšťavovač Соковыжималка

A  Instructions for use Excellent for gently juicing fruit and vegetables. Since the juice is not heated at the low speed in the manual juicer, it is richer in vitamins and minerals, has higher nutritional values and better taste . With a sturdy metal clamp for firm attachment, made of resistant plastic and high-grade stainless steel, seal of high-quality silicone. 3-year warranty. General recommendations Use fresh fruit and vegetables with a high liquid content for preparing fruit and vegetable juice. Do not use floury, dried or overripe and softened fruit and vegetables . Bananas and some berries such as raspberries are not suitable for juicing as their pulp preserves liquid even after juicing. These kinds of fruit are usually ideal for blending and preparing smoothies and milkshakes. Fruit suitable for juicing Apples, grapes, pears, cherries, citrus fruit, watermelon, pineapple, kiwi, currants, blueberries, blackberries, etc.

Vegetables suitable for juicing Fresh cucumber, root vegetables (such as carrots, celery, beets), tomatoes, celery stalk, cabbage, spinach, potatoes, ginger root, etc.

2 /

Before first use Disassemble the juicer, wash all parts, leave to dry and assemble again (see Cleaning). Attachment to flat surface Place the juicer onto the edge of a kitchen counter or table, push the metal clamp into the opening in the base and fasten the juicer . Remove the lid from the container for juice and place it under the opening for juice; place the container for dry pulp under the tube . Filling Peel fruit and vegetables with tough or thick skins and remove stems; remove any stones or cores. Otherwise, clean the fruit or vegetables and cut into approx. 2 x 2 cm pieces . Pour the cut fruit or vegetables into the reservoir and remove the stopper from the opening for juice . Useful hint: You can cut long vegetables such as cucumbers, carrots etc. lengthwise into fourths and juice them whole. Juicing Rotate the handle clockwise and use the tamper to press the fruit or vegetables through the opening in the reservoir , juice will run into the container for juice and dry pulp will run from the tube into the container for pulp . Useful hint: The pulp from juicing is excellent for sauces, homemade baked tea, with meat, etc. Notice: Always use the tamper when juicing the cut fruit or vegetables, do not use excessive force when rotating the handle. Storing juice Consume fresh fruit and vegetable juice immediately after juicing; it can be stored for a limited time in the refrigerator in the container with the lid on . Useful hint: To preserve freshness longer, we recommend adding several drops of lemon to the juice immediately when done.

/ 3

Cleaning during the juicing process If necessary, clean the stainless steel mesh after preparing about 500 ml juice (container for juice filled up to the top mark). Remove the tube by rotating it clockwise (reverse thread) and closure of the juicing chamber and remove the stainless steel mesh . Wash these three parts under running water and rid them of any attached pulp, seeds, etc. . After cleaning, put the stainless steel mesh, closure of the juicing chamber and tube back into place and continue juicing. Cleaning Disassemble and clean the juicer after each use. Remove the tamper and reservoir , press the handle lock and remove the handle . Remove the tube and closure of the juicing chamber by rotating clockwise (reverse thread). Remove the stainless steel mesh and auger . Pull out the sealing ring from the juicing chamber by pressing on the central part . Remove the silicone seal from the closure of the juicing chamber . Clean the juicer – all parts except for the base with juicing chamber, handle and metal clamp are dishwasher safe . After cleaning, assemble the juicer again in reverse order. Notice: When attaching the sealing ring and stainless steel mesh, make sure that both parts fit into the indent inside the chamber ( , ); if needed, use a suitable object to put the sealing ring properly in place. Storage Store the juicer assembled; if needed, first remove the reservoir with tamper, the handle and the tube to save space. Store the container for dry pulp inserted in the container for juice with the lid on .

4 /

S Návod k použití Vynikající pro šetrné odšťavňování ovoce a zeleniny. Šťáva se při nízkých otáčkách v ručním odšťavňovači nezahřívá, je proto bohatší na vitamíny a minerály, má vyšší nutriční hodnotu a je chutnější . S masivní kovovou svorkou pro pevné uchycení, vyrobeno z odolného plastu a prvotřídní nerezavějící oceli, těsnění z kvalitního silikonu. 3 roky záruka. Obecná doporučení K přípravě ovocných a zeleninových šťáv používejte čerstvé ovoce a zeleninu s vysokým obsahem vody . Nepoužívejte moučné, vysušené ani přezrálé a změklé plody . Pro odšťavňování nejsou vhodné banány a některé bobulové plody, např. maliny , ve kterých i po odšťavnění zůstane vysoký podíl šťávy v dužině. Tyto druhy ovoce jsou obvykle ideální pro rozmixování a přípravu smoothie nebo mléčných koktejlů. Ovoce vhodné pro odšťavňování Jablka, hroznové víno, hrušky, třešně, citrusové plody, vodní meloun, ananas, kiwi, rybíz, borůvky, ostružiny apod.

Zelenina vhodná pro odšťavňování Salátová okurka, kořenová zelenina (např. mrkev, celer, červená řepa), rajčata, řapíkatý celer, hlávkové zelí, špenát, brambory, kořen zázvoru apod.

/ 5

Před prvním použitím Odšťavňovač rozložte, všechny díly umyjte, nechte oschnout a složte zpět (viz Čištění). Uchycení na plochu Odšťavňovač postavte na okraj kuchyňské linky nebo stolu, do otvoru v základně zasuňte kovovou svorku a odšťavňovač upevněte . Z nádoby na šťávu sejměte víčko a umístěte ji pod otvor pro šťávu, nádobu pro suchou dužinu umístěte pod trubici . Plnění Ovoce a zeleninu s tuhou nebo silnou slupkou oloupejte a zbavte stopek, peckovité ovoce vypeckujte nebo zbavte jádřinců. Ostatní ovoce a zeleninu očistěte a naporcujte na kousky o velikosti cca 2 x 2 cm. Naporcované suroviny nasypte do zásobníku a otevřete uzávěr otvoru pro šťávu . Dobrý tip: Delší zeleninu, např. okurky, mrkev apod. můžete podélně rozkrojit na čtvrtky a odšťavňovat vcelku. Odšťavňování Otáčejte rukojetí po směru hodinových ručiček a suroviny stlačujte pěchovadlem do otvoru v zásobníku , šťáva odtéká do nádoby na šťávu, suchá dužina vychází trubicí do nádoby na dužinu . Dobrý tip: Odšťavněná dužina je vynikající pro přípravu omáček, pečených čajů, pod maso apod. Upozornění: Při odšťavňování naporcovaných surovin používejte vždy pěchovadlo, při otáčení rukojetí nepoužívejte nepřiměřenou sílu. Skladování šťávy Čerstvé ovocné a zeleninové šťávy konzumujte bezprostředně po odšťavnění, v nádobě s nasazeným víčkem je můžete krátkodobě uchovat v lednici . Dobrý tip: Pro zachování svěžesti doporučujeme přidat do čerstvě připravené šťávy několik kapek citronové šťávy.

6 /

Čištění během odšťavňování Po přípravě cca 500 ml šťávy (nádoba na šťávu je naplněná po horní rysku) vyčistěte v případě potřeby nerezové sítko. Otáčením po směru hodinových ručiček (opačný závit) sejměte trubici i uzávěr odšťavňovací komory a vyjměte nerezové sítko . Tyto tři díly umyjte pod tekoucí vodou a zbavte je zbytků dužiny, semínek apod. . Po vyčištění nasaďte nerezové sítko, uzávěr odšťavňovací komory a trubici zpět a pokračujte v odšťavňování. Čištění Po každém použití odšťavňovač rozložte a vyčistěte. Vyjměte pěchovadlo a zásobník , stiskněte pojistku rukojeti a rukojeť sundejte . Otáčením po směru hodinových ručiček (opačný závit) sejměte trubici i uzávěr odšťavňovací komory. Vyjměte nerezové sítko a šnek . Zatlačením na středovou část vysuňte z odšťavňovací komory těsnicí kroužek . Z uzávěru odšťavňovací komory vyndejte silikonové těsnění . Odšťavňovač vyčistěte – kromě základny s odšťavňovací komorou, rukojeti a kovové svorky jsou všechny díly vhodné do myčky . Po vyčištění složte odšťavňovač opačným postupem zpět. Upozornění: Při nasazování těsnicího kroužku a nerezového sítka dbejte, aby oba díly dosedly do vybrání uvnitř komory ( , ), pro správné umístění těsnicího kroužku použijte v případě potřeby vhodný předmět. Skladování Odšťavňovač skladujte složený, v případě potřeby z něj pro úsporu místa sejměte zásobník s pěchovadlem, rukojeť a trubici. Nádobu na suchou dužinu skladujte vloženou v nádobě na šťávu s víčkem .

/ 7

G  Istruzioni per l'uso Ideale per estrarre il succo da frutta e verdura. Poiché il succo non viene riscaldato durante il processo di estrazionemanuale, risulta più ricco di vitamine eminerali, ha valori nutrizionali più alti e un gustomigliore . Con un robustomorsetto inmetallo per un fissaggio sicuro, prodotto in plastica resistente e acciaio inossidabile di alta qualità, con guarnizione in silicone di prima qualità. Garanzia 3 anni. Consigli generali È possibile utilizzare frutta e verdura fresche con un alto contenuto d’acqua per la preparazione di succhi di frutta e verdura. Non utilizzare verdure e frutta farinose, secche o troppomature emorbide . Le banane e alcuni frutti di bosco come i lamponi non sono adatti per l’estrazione del succo perché la loro polpa trattiene l’acqua anche dopo l’estrazione. Frutti di questo tipo sono invece ideali per essere frullati, per la preparazione di smoothies o frappè. Frutta adatta all’estrazione del succo Mele, uva, pere, ciliegie, agrumi, anguria, ananas, kiwi, ribes, mirtilli, more, ecc.

Verdure adatte all’estrazione del succo Cetriolo fresco, ortaggi a radice (come carote, sedano, barbabietole), pomodori, sedano, cavolo, spinaci, patate, radice di zenzero, ecc.

8 /

Prima del primo utilizzo Smontare la centrifuga, lavarla in tutte le sue parti, lasciare asciugare e riassemblare (vedere il capitolo Pulizia). Fissaggio ad una superficie piana Posizionare l'utensile sul bordo di un tavolo o piano di lavoro, applicare il morsetto al piano di lavoro, spingerlo e fissare la centrifuga . Rimuovere il coperchio dal recipiente per il succo e posizionarlo sotto la valvola di uscita, posizionare il contenitore per la polpa secca al di sotto del tubo . Riempimento Sbucciare la frutta e la verdura con la buccia dura e rimuovere il picciolo; rimuovere anche i semi o i noccioli se presenti. In caso contrario, pulire la frutta o le verdure e tagliarle in pezzi di 2 x 2 cm circa. Versare la frutta o la verdura tagliata nel serbatoio e togliere il tappo dall'apertura per il succo . Consiglio utile: È possibile tagliare verdure lunghe, come i cetrioli, carote ecc. longitudinalmente in quarti ed estrarne il succo. Estrazione del succo Ruotare la manovella in senso orario e utilizzare la pressa per spingere la frutta o la verdura attraverso l'apertura del serbatoio , il succo si riverserà nel recipiente e la polpa secca si raccoglierà, attraverso il tubo, nel contenitore per la polpa . Consiglio utile: La polpa risultante dalla spremitura è ideale per preparare sughi e altre preparazioni dolci e salate. Avvertenza: Utilizzare sempre la pressa per estrarre il succo da frutta e verdura, non applicare una forza eccessiva quando si ruota la manovella. Conservazione del succo Consumare i succhi di frutta e verdura subito dopo averli estratti; il succo si conserva per un tempo limitato in frigorifero, nel recipiente con il coperchio chiuso .

/ 9

Consiglio utile: Per mantenere la freschezza più a lungo, si consiglia di aggiungere alcune gocce di succo di limone al succo subito dopo l’estrazione. Pulizia durante il processo di spremitura Senecessario,pulire lagriglia inacciaio inoxogni500mlcircadisuccoestratto(recipienteper ilsucco riempitofinoalsegnopiù inalto).Staccare iltuboruotandolo insensoorario(filettatura inversa) e lachiusuradelvanodispremituraerimuovere lagriglia inacciaio inox .Lavare letrepartisotto acquacorrenteerimuovere iresiduidipolpa,semi,ecc. .Dopo lapulizia,riposizionare lagriglia inacciaio, lachiusuradelvanodispremiturae iltuboecontinuareaspremere. Pulizia Smontare e lavare la centrifuga dopo ogni utilizzo. Rimuovere la pressa e il serbatoio , premere il blocco della manovella e rimuovere quest’ultima . Rimuovere il tubo ruotandolo in senso orario (filettatura inversa) e la chiusura del vano di spremitura. Rimuovere la griglia in acciaio inox e la coclea . Estrarre la guarnizione in silicone dal vano di spremitura premendo sulla parte centrale . Rimuovere la guarnizione dalla chiusura del vano di spremitura . Lavare la centrifuga – tutte le parti tranne la base con vano di spremitura, la manovella e il morsetto in metallo sono lavabili in lavastoviglie . Dopo la pulizia, riassemblare la centrifuga effettuando le operazioni in ordine inverso. Avvertenza: Quando si applicano la griglia in acciaio inox e la guarnizione, assicurarsi che entrambe si inseriscano correttamente nell’apposito incastro del vano di spremitura ( , ). Se necessario, utilizzare un oggetto adatto a posizionare correttamente la guarnizione. Conservazione Riporre la centrifuga assemblata. Se necessario, prima di riporla rimuovere il serbatoio con la pressa, la manovella e il tubo per risparmiare spazio. Conservare il contenitore per la polpa secca inserito nel recipiente per il succo con coperchio .

10 /

H  Instrucciones de uso Excelente para exprimir suavemente frutas y verduras. Debido a que el zumo no se calienta a baja velocidad en el exprimidor manual, es más rico en vitaminas y minerales, tiene mejor sabor y valores nutricionales más altos . Con una robusta abrazadera metálica para una fijación firme, fabricado de plástico resistente y acero inoxidable de alta calidad, junta de silicona de alta calidad. Garantía de 3 años. Recomendaciones generales Utilizar frutas y verduras frescas con alto contenido en líquido para la preparación de zumo de fruta y verdura. No utilizar frutas y verduras harinosas, secas o maduras y blandas . Los plátanos y algunas bayas como las frambuesas no son adecuadas para preparar zumo ya que su pulpa conserva líquido incluso después de exprimir. Este tipo de frutas generalmente son ideales para mezclar y preparar smoothies o batidos. Frutas adecuadas para exprimir Manzanas, uvas, peras, cerezas, cítricos, sandía, piña, kiwi, grosellas, arándanos, moras, etc.

Verduras adecuadas para exprimir Pepino fresco, tubérculos (como zanahorias, apio, remolacha), tomates, tallo de apio, col, espinacas, patatas, jengibre, etc.

/ 11

Antes del primer uso Desmontar el exprimidor, lavar todas las piezas, dejar secar y montar otra vez (véase Limpieza). Adhesión a superficie plana Colocar el exprimidor sobre el borde de una mesa o de la encimera de la cocina, colocar la abrazadera metálica en el orificio de la base y ajustar el exprimidor . Retirar la tapa del recipiente para zumo y colocarla debajo de la abertura para el zumo, colocar el recipiente para pulpa seca debajo del tubo . Llenado Pelar las frutas y verduras con piel dura o gruesa y quitar los tallos; retirar los huesos o corazones. En caso contrario, limpiar la fruta o las verduras y cortar en trozos de aprox. 2 x 2 cm. Verter la fruta o verdura en el depósito y retirar el tapón de la abertura para el zumo . Consejo útil: Usted puede cortar verduras grandes como pepinos, zanahorias etc. longitudinalmente en cuartos y exprimirlas enteras. Exprimir Girar la manivela hacia la derecha y utilizar el empujador para presionar la fruta o las verduras a través de la abertura en el depósito , el zumo llegará al recipiente para zumo y la pulpa seca llegará al recipiente para pulpa a través del tubo . Consejo útil: La pulpa exprimida es excelente para salsas, té casero, con carne, etc. Aviso: Utilizar siempre el empujador para exprimir frutas o verduras cortadas, no utilizar una fuerza excesiva al girar la manivela. Guardar el zumo Consumir el zumo de fruta fresca o verduras inmediatamente después de la extracción; puede ser almacenado por un tiempo limitado en el frigorífico en el recipiente con la tapa puesta . Consejo útil: Para conservar la frescura durante más tiempo, se recomienda agregar unas gotas de limón al zumo inmediatamente después de hacerlo.

12 /

Limpieza durante el proceso de exprimido Si es necesario, limpiar el filtro de acero inoxidable después de preparar 500 ml de zumo (recipiente para zumo lleno hasta la marca superior). Retirar el tubo girando hacia la derecha (rosca inversa), y el cierre de la cámara de extracción de zumo y retirar el filtro de acero inoxidable . Lavar estas tres partes bajo el grifo de agua corriente y retirar la pulpa pegada, semillas, etc. . Después de limpiar, poner el filtro de acero inoxidable, el cierre de la cámara de extracción y el tubo en su lugar y continuar exprimiendo. Limpieza Desmontar y limpiar el exprimidor después de cada uso. Retirar el empujador y el depósito , presionar el bloqueo del mango y retirar el mango . Retirar el tubo girándolo hacia la derecha (rosca inversa) y el cierre de la cámara de extracción de zumo. Retirar el filtro de acero inoxidable y la barrena . Retirar la junta de sellado de la cámara de extracción presionando en la parte central . Retirar la junta de silicona del cierre de la cámara de extracción de zumo . Limpiar el exprimidor – todas las partes excepto la base con la cámara de extracción de zumo, el mango y la abrazadera metálica son aptas para el lavavajillas . Después de la limpieza, montar el exprimidor de nuevo en orden inverso. Aviso: Al colocar la junta de sellado y el filtro de acero inoxidable, asegurar que ambas partes encajen en la hendidura dentro de la cámara ( , ), si es necesario, utilizar un objeto adecuado para poner la junta de sellado correctamente en su lugar. Almacenaje Guardar el exprimidor montado; si es necesario, primero retirar el depósito con el empujador, el mango y el tubo para ahorrar espacio. Guardar el recipiente para pulpa seca en el recipiente para zumo con tapa .

/ 13

J  Instruções de utilização Excelente para espremer sumo de frutas e legumes. Uma vez que o sumo não é aquecido com a baixa velocidade no espremedor manual, é mais rico em vitaminas e minerais, tem valores nutricionais superiores e melhor sabor . Fabricado em plástico resistente e aço inoxidável de elevada qualidade, com um grampo de metal resistente para fixar firmemente e vedante em silicone. 3 anos de garantia. Recomendações gerais Usar frutas e legumes frescos com um alto teor de líquidos para preparar sumos. Não utilizar legumes secos ou frutas farinhentas ou demasiado maduras e amolecidas . Bananas e alguns frutos como framboesas não são adequados para fazer sumo porque a sua polpa conserva o líquido mesmo depois de espremer. Este tipo de fruta é geralmente ideal para misturar e preparar batidos ou smoothies. Fruta adequada para espremer Maçãs, uvas, peras, cerejas, citrinos, melancia, abacaxi, kiwi, groselha, mirtilos, amoras, etc.

Legumes adequados para espremer Pepino fresco, legumes com raiz (por exemplo, cenouras, aipo, beterraba), tomates, talo de aipo, repolho, espinafre, batata, gengibre, etc.

14 /

Antes da primeira utilização Desmontar o espremedor, lavar todas as peças, deixar secar e montar novamente (consultar Limpeza). Anexar a uma superfície plana Colocar o espremedor na borda de uma bancada ou mesa, anexar o grampo de metal na abertura da base e apertar o espremedor . Retirar a tampa do recipiente para sumo e colocá-lo na saída de sumo, colocar o recipiente para polpa seca debaixo do tubo . Encher Descascar frutas e legumes com peles duras ou grossas e remover os caules, pevides ou caroços. Limpar as frutas ou legumes e cortar em pedaços de aproximadamente 2 x 2 cm. Colocar a fruta ou legumes cortados no reservatório e retirar a tampa da abertura para sumo . Conselho útil: Pode cortar legumes longos tais como pepinos, cenouras, etc. longitudinalmente e em quartos e espremer. Espremer Girar a manivela para a direita e usar a prensa para pressionar as frutas ou legumes através da abertura no reservatório . O sumo irá sair para o recipiente e polpa seca irá sair através do tubo para o recipiente . Conselho útil: A polpa do sumo é excelente para molhos, chá, para acompanhar com carne, etc. Aviso: Usar sempre a prensa quando espremer as frutas ou legumes cortados, não utilizar força excessiva ao girar a manivela. Guardar o sumo Consumir fruta e legumes frescos imediatamente após espremer o sumo. Pode ser guardado por um tempo limitado no frigorífico no recipiente com a tampa . Conselho útil: Para preservar a frescura por mais tempo, recomendamos adicionar algumas gotas de limão ao sumo quando terminar de o preparar.

/ 15

Limpeza durante o processo de espremer Se necessário, limpar o filtro de aço inoxidável após preparar cerca de 500 ml de sumo (recipiente para sumo cheio até a marca superior). Remover o tubo e o fecho da câmara do espremedor girando-os para a direita (rosca inversa) e remover o filtro de aço inoxidável . Lavar estas três peças sob água corrente e retirar qualquer resíduo, polpa, sementes, etc. . Após a limpeza, colocar novamente o filtro de aço inoxidável, o fecho da câmara do espremedor e o tubo e continuar a fazer sumo. Limpeza Desmontar e limpar o espremedor após cada utilização. Remover a prensa e o reservatório , pressionar o travão da manivela e retirar o cabo . Remover o tubo, rodando-o para a direita (rosca inversa) e o fecho da câmara do espremedor. Remover a malha de aço inoxidável e o eixo . Retirar o vedante da câmara do espremedor pressionando a parte central . Retirar o vedante em silicone do fecho da câmara do espremedor . Limpar o espremedor – todas as partes são laváveis na máquina de lavar louça, excepto a base com a câmara, manivela e o grampo de metal. Após a limpeza, montar o espremedor novamente. Aviso: Ao anexar o vedante e a o filtro em aço inoxidável, certificar-se de que ambas as peças se encaixam dentro da câmara ( , ). Se necessário, usar um objeto adequado para colocar o vedante corretamente no lugar. Guardar Guardar o espremedor montado. Se necessário, primeiro retire o depósito com a prensa, o cabo e o tubo para poupar espaço. Guardar o recipiente para polpa seca inserido no recipiente para o sumo com tampa .

16 /

D  Gebrauchsanleitung Hervorragend zum schonenden Entsaften von Früchten und Gemüse. Bei der niedrigen Drehzahl kommt es in der manuellen Saftpresse zu keiner Erhitzung, der Saft ist reicher an Vitaminen, Mineralien und Nährwertstoffen, sein Geschmack ist leckerer . Mit massiver Schraubzwinge für stabile Befestigung, aus robustemKunststoff und erstklassigem rostfreien Edelstahl hergestellt, Dichtung aus hochwertigem Silikon. 3 Jahre Garantie. Allgemeines Frisches Obst und Gemüse mit hohemWassergehalt verwenden, um die Frucht-/ Gemüsesäfte zuzubereiten. Keine mehligen, schrumpeligen, überreifen oder matschigen Früchte verwenden. Die Bananen und einige Beeren wie z.B. Himbeeren sind zum Entsaften nicht geeignet , nach dem Entsaften bleibt im Fruchtfleisch noch viel Saft. Diese Obstsorten sind zum Pürieren und für die Zubereitung von Smoothie oder Milchshake ideal. Geeignete Obstsorten zum Entsaften Äpfel, Trauben, Birnen, Kirschen, Zitrusfrüchte, Wassermelone, Ananas, Kiwi, Johannisbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren usw.

Geeignete Gemüsesorten zum Entsaften Salatgurke, Wurzelgemüse (z.B. Möhre, Sellerie, Rote Bete), Tomaten, Staudensellerie, Kopfkohl, Spinat, Kartoffel, Ingwerknolle usw.

/ 17

Vor dem ersten Gebrauch DieSaftpressezerlegen,alleTeileabwaschen,abtrocknenundzusammenbauen(sieheReinigung). Fixierung der Saftpresse an die Arbeitsfläche Die Saftpresse an die Arbeitsplatte-, bzw. Tischkante aufstellen, die Schraubzwinge in die Öffnung an der Basisstation einführen, die Saftpresse befestigen . Vom Saftbehälter den Deckel abheben, den Saftbehälter unter die Saftöffnung stellen, den Auffangbehälter für das trockene Fruchtfleisch unter den Hals stellen . Füllen Obst und Gemüse mit fester oder dicker Schalen schälen und entstielen, Steinfrüchte entsteinen, bzw. die Kerngehäuse entfernen. Andere Frucht-/Gemüsesorten putzen, in ca. 2 x 2 cm großen Stücke schneiden. Das geschnittene Pressgut in den Einfüllschacht schütten , den Verschluss für Saftöffnung öffnen . Guter Tipp: Längliche Gemüsesorten wie Gurken, Möhren usw. können längs geviertelt und dann entsaftet werden. Entsaften Mit der Kurbel im Uhrzeigersinn drehen , das Pressgut mit dem Stampfer in die Öffnung im Einfüllschacht drücken , der Saft fließt in den Saftbehälter, das trockene Fruchtfleisch wird durch den Hals in den Auffangbehälter ausgegeben . Guter Tipp: Die ausgepressten Obst-/Gemüsereste sind für die Zubereitung von Saucen, gebratenem Tee, als Gemüsemischung für Fleischbraten usw. hervorragend. Hinweis: Zum Entsaften von geschnittenen Zutaten immer den Stampfer verwenden, keine unangemessene Gewalt beim Drehen mit der Kurbel verwenden. Aufbewahrung von Saft Die frischen Frucht- und Gemüsesäfte sind unverzüglich nach dem Entsaften zu verzehren, im Saftbehälter mit dem aufgesetzten Deckel kann es langfristig im Kühlschrank aufbewahrt werden .

18 /

Guter Tipp: Um den frischen Geschmack zu erhalten, ist es zu empfehlen, in den frischen Saft einige Tropfen Zitronensaft hinzuzufügen. Reinigung beim Entsaften Nach der Zubereitung von ca. 500 ml Saft (Saftbehälter ist bis zur oberen Markierung voll) im Bedarfsfall das rostfreie Sieb reinigen. Im Uhrzeigersinn (Linksgewinde) drehen, den Hals sowie den Verschluss der Presskammer abnehmen, das rostfreie Sieb herausnehmen . Diese drei Teile unter fließendemWasser spülen, die ausgepressten Fleischreste, Körner, Samen usw. entfernen . Nach der Reinigung das rostfreie Sieb, den Verschluss der Presskammer und den Hals für Fruchtfleisch wieder aufsetzen, das Entsaften fortsetzen. Reinigung Nach jedem Gebrauch die Saftpresse zerlegen und reinigen. Den Stampfer und den Einfüllschacht herausnehmen , den Sicherungsknopf an der Kurbel drücken, die Kurbel abnehmen . Den Hals im Uhrzeigersinn umdrehen (Linksgewinde), zusammen mit dem Verschluss der Presskammer abnehmen. Das rostfreie Sieb und die Pressschnecke herausnehmen. Auf den Mittelteil drücken, den Dichtungsring aus der Presskammer ausfahren . Aus dem Verschluss der Presskammer die Silikondichtung herausnehmen . Die Saftpresse reinigen, alle Teile – ausgenommen Basisstation, Kurbel und Schraubzwinge – sind spülmaschinenfest . Nach der Reinigung die Saftpresse in umgekehrter Reihenfolge zusammensetzen. Hinweis: Den Dichtungsring und das rostfreie Sieb aufsetzen, wobei beide Teile auf die Aushöhlungen in der Presskammer aufliegen sollen ( , ), im Bedarfsfalle einen geeigneten Gegenstand verwenden, um den Dichtungsring richtig platzieren. Lagerung Die Saftpresse im zusammengebauten Zustand lagern, im Bedarfsfalle für die Platzersparnis den Einfüllschacht mit Stampfer, die Kurbel und den Hals abnehmen. Den Sammelbehälter für das trockene Fruchtfleisch und den Saftbehälter mit Deckel ineinander aufbewahren .

/ 19

F Mode d‘emploi Excellent pour extraire délicatement du jus de fruits ou de légumes. Lors de l’utilisation de l’appareil à jus manuel à faible vitesse, le jus ne se réchauffe pas. Il est ainsi plus riche en vitamines et enminéraux, a des valeurs nutritives plus élevées et a plus de goût . Avec un étrier massif en métal pour fixer solidement au plan de travail, l’appareil est fabriqué en plastique résistant et en acier inoxydable de qualité supérieure, les joints sont en silicone de qualité. 3 ans de garantie. Recommandations générales Pour la préparation des jus de fruits ou de légumes, utiliser des fruits ou légumes frais avec une forte teneur en eau . Ne pas utiliser de fruits farineux, séchés ni trop mûrs ou moelleux . Certains fruits tels que les bananes ou des baies comme les framboises ne sont pas appropriés pour l’extraction, ceux-ci conservant une grande quantité de jus après extraction. Ces fruits sont habituellement idéaux pour le mixage et la préparation des smoothies ou des cocktails au lait. Fruits appropriés pour l’extraction Pommes, raisins, poires, cerises, agrumes, pastèque, ananas, kiwis, groseilles, myrtilles, mûres, etc.

Légumes appropriés pour l’extraction Concombre, légumes-racines (comme les carottes, céleri rave, betteraves), tomates, céleris, choux, épinards, pommes de terre, racine de gingembre, etc.

20 /

Avant la première utilisation Démonter l’appareil à jus, nettoyer toutes les parties, laisser sécher et puis rassembler (voir Nettoyage). Fixation sur le plan de travail Placer l’appareil à jus sur le bord d’un plan de travail ou d’une table, insérer l’étrier en métal dans le trou de la base et fixer l’appareil . Enlever le couvercle du récipient pour le jus et placer le récipient sous l’orifice pour le jus, placer le récipient pour la pulpe sous le tube . Remplissage Peler les fruits et légumes avec la peau dure ou épaisse et les équeuter, dénoyauter les fruits à noyau ou enlever les trognons. Nettoyer et découper en morceaux d’environ 2 x 2 cm les fruits ou légumes plus grands. Mettre les ingrédients découpés dans le réservoir et ouvrir l’orifice pour le jus . Bonne astuce : Pour les légumes plus longs tels que les concombres ou les carottes, tailler en quatre dans le sens de la longueur et les extraire ainsi, sans les découper en plus petits morceaux. Extraction Tourner la poignée dans le sens horaire et presser les ingrédients avec le poussoir dans l’orifice du réservoir , le jus coule dans le récipient pour le jus, la pulpe sort par le tube dans le récipient pour la pulpe . Bonne astuce : La pulpe restante est excellente pour la préparation des sauces, des thés cuits ou comme un fond de légumes pour la viande, etc. Avertissement : Pendant l’extraction des ingrédients découpés, toujours utiliser le poussoir et en tournant la poignée, ne jamais utiliser une force excessive. Stockage du jus Consommer les jus de fruits ou de légumes frais immédiatement après l’extraction, conserver dans un récipient fermé au réfrigérateur uniquement à court terme . Bonne astuce : Afin de préserver la fraîcheur, nous recommandons d’ajouter dans le jus fraîchement préparé quelques gouttes de jus de citron.

/ 21

Nettoyage lors de l’extraction Après l’extraction d’environ 500 ml de jus (le récipient pour le jus est rempli jusqu’à la graduation supérieure de l’échelle), en cas de besoin, nettoyer le passoire en acier inoxydable. En tournant dans le sens horaire (filetage inversé) enlever le tube ainsi que la fermeture de la chambre d’extraction et enlever la passoire en acier inoxydable . Laver ces trois parties à l’eau courante et enlever les restes de la pulpe, des graines, etc. . Après le nettoyage, fixer la passoire en acier inoxydable, la fermeture de la chambre d’extraction et le tube et continuer à extraire le jus. Nettoyage Après chaque utilisation, démonter l’appareil à jus et le nettoyer. Retirer le poussoir et le réservoir , appuyer sur le verrou de la poignée et enlever la poignée . En tournant dans le sens horaire (filetage inversé) enlever le tube ainsi que la fermeture de la chambre d’extraction. Enlever la passoire en acier inoxydable et la spirale . En appuyant sur la partie centrale, sortir la bague d’étanchéité de la chambre d’extraction . Enlever les joints en silicone de la fermeture de la chambre d’extraction . Nettoyer l’appareil à jus – à l'exception de la base avec la chambre d’extraction, de la poignée et de l’étrier en métal, toutes les parties peuvent être nettoyées au lave-vaisselle . Après le nettoyage, rassembler l’appareil à jus de la manière inverse. Avertissement : En fixant la bague d’étanchéité et la passoire en acier inoxydable, veiller à ce que toutes les deux parties soient bien en place à l’intérieur de la chambre ( , ), en cas de besoin, utiliser un objet approprié pour bien placer la bague d’étanchéité. Stockage Stocker l’appareil à jus assemblé, si nécessaire pour un gain de place, enlever le réservoir avec le poussoir, la poignée et le tube. Ranger le récipient pour la pulpe dans le récipient pour le jus fermé .

22 /

K  Instrukcja użytkowania Doskonała do wyciskania soków z owoców i warzyw w oszczędny sposób. Sok wyciskany wolno-obrotowo w ręcznej sokowirówce nie nagrzewa się, dzięki czemu jest bogatszy w witaminy i minerały, ma wyższą wartości odżywczą i jest smaczniejszy . Posiada masywną metalową klamrę ułatwiającą stabilne mocowanie. Sokowirówka została wykonana z wytrzymałego plastiku, wysokiej jakości stali nierdzewnej, uszczelka z silikonu. Do przygotowania soków z warzyw i owoców należy wykorzystywać świeże owoce i warzywa z wysoką zawartością wody . Nie używać wyschniętych, zbyt dojrzałych i miękkich owoców i warzyw . Nie polecamy przygotowywać soku z owoców takich jak banany i niektóre owoce leśne np. maliny , w których miąższu, nawet po wyciśnięciu, pozostanie dużo soku. Owoce tego typu są idealne do przygotowania smoothie lub mlecznych koktajli. Owoce odpowiednie do przygotowania soku Jabłka, winogrona, gruszki, wiśnie, owoce cytrusowe, arbuz, ananas, kiwi, porzeczki, jagody, jeżyny itp. Gwarancja 3- letnia. Zalecenia ogólne

Warzywa odpowiednie do przygotowania soku Ogórek szklarniowy, warzywa korzeniowe (np. marchewka, seler, burak), pomidory, seler naciowy, kapusta, szpinak, ziemniaki, korzeń imbiru itp.

/ 23

Przed pierwszym użyciem Sokowirówkę należy rozłożyć, wszystkie elementy umyć, pozostawić do wyschnięcia i ponownie złożyć (patrz Czyszczenie). Przymocowanie do blatu Sokowirówkę należy ustawić na brzegu blatu kuchennego lub stołu, do otworu w korpusie wsunąć metalową klamrę i przymocować sokowirówkę . Z pojemnika na sok należy zdjąć wieczko i umieścić go pod otworem na sok, pojemnik na miąższ bez soku umieścić pod rurką . Napełnianie Owoce i warzywa z twardą lub grubą skórką należy obrać i usunąć ich szypułki, owoce pestkowe wydrylować lub wykroić gniazda. Inne owoce i warzywa należy umyć i pokroić na kawałki o wielkości ok. 2 x 2 cm. Pokrojone składniki należy umieścić w pojemniku i otworzyć zamknięcie otworu do odprowadzania soku . Wskazówka: Długie warzywa, np. ogórki, marchewkę itp. można rozkroić wzdłuż na ćwiartki i wyciskać w całości. Wyciskanie soku Rękojeść należy obracać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara , składniki dociskać tłokiem do otworu w pojemniku , sok spływa do pojemnika na sok, miąższ bez soku jest odprowadzany przez rurkę do pojemnika na miąższ . Wskazówka: Miąższ bez soku jest doskonały do przygotowywania sosów, tradycyjnej czeskiej pieczonej herbaty, jako baza pod mięso itp. Ostrzeżenie: Podczas wyciskania soku do dociskania pokrojonych składników należy zawsze używać tłoka. Obracając rękojeścią nie należy stosować nadmiernej siły. Przechowywanie soku Świeże owocowe i warzywne soki najlepiej spożyć bezpośrednio po przygotowaniu. W pojemniku zamkniętym wieczkiem można je krótkotrwale przechowywać w lodówce .

24 /

Wskazówka: Aby dłużej zachować świeżość soku można do niego dodać kilka kropli soku z cytryny. Czyszczenie podczas wyciskania soku Po przygotowaniu ok. 500 ml soku (pojemnik na sok jest napełniony do poziomu górnej kreski), w razie potrzeby należy wyczyścić sitko ze stali nierdzewnej. Rurkę oraz zamknięcie komory sokowirówki należy zdjąć – odkręcając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (gwint odwrotny) i wyjąć sitko ze stali nierdzewnej . Te trzy elementy umyć pod bieżącą wodą i usunąć resztki miąższu, pestek itp. . Po wyczyszczeniu sitko ze stali nierdzewnej, zamknięcie komory sokowirówki i rurkę zamontować z powrotem i kontynuować wyciskanie soku. Czyszczenie Po każdym użyciu sokowirówkę należy rozłożyć i wyczyścić. Wyjąć tłok i pojemnik , nacisnąć zabezpieczenie rękojeści i zdjąć rękojeść . Rurkę oraz zamknięcie komory sokowirówki należy zdjąć – odkręcając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (gwint odwrotny). Wyjąć sitko ze stali nierdzewnej i ślimak . Naciskając na środek krążka uszczelniającego wysunąć go z komory sokowirówki . Z zamknięcia komory sokowirówki wyjąć silikonową uszczelkę . Wyczyścić sokowirówkę – oprócz korpusu sokowirówki z komorą, rękojeści i metalowej klamry, wszystkie elementy można myć w zmywarce . Po wyczyszczeniu sokowirówkę należy złożyć ponownie. Ostrzeżenie: Podczas montowania krążka uszczelniającego oraz sitka ze stali nierdzewnej należy zwrócić uwagę na to, aby obie części były prawidłowo umieszczone w komorze ( , ). Aby prawidłowo umieścić krążek uszczelniający można pomóc sobie odpowiednim przedmiotem. Przechowywanie Sokowirówkę należy przechowywać złożoną, w razie potrzeby, aby zaoszczędzić miejsce, można z niej zdjąć pojemnik z tłokiem, rękojeść i rurkę. Pojemnik na miąższ bez soku należy przechowywać w pojemniku na sok z wieczkiem .

/ 25

L Návod na použitie Vynikajúci na odšťavovanie ovocia a zeleniny. Šťava sa pri nízkych otáčkach v ručnom odšťavovači nezahrieva, je preto bohatšia na vitamíny a minerály, má vyššiu nutričnú hodnotu a je chutnejšia . S masívnou kovovou svorkou na pevné uchytenie, vyrobená z odolného plastu a prvotriednej nehrdzavejúcej ocele, tesnenie z kvalitného silikónu. 3 roky záruka. Všeobecné odporúčania Na prípravu ovocných a zeleninových štiav používajte čerstvé ovocie a zeleninu s vysokým obsahom vody . Nepoužívajte múčne, vysušené ani prezreté a zmäknuté plody . Na odšťavovanie nie sú vhodné banány a niektoré bobuľové plody, napr. maliny , v ktorých aj po odšťavení zostane vysoký podiel šťavy v dužine. Tieto druhy ovocia nie sú zvyčajne ideálne na rozmixovanie a prípravu smoothie alebo mliečnych kokteilov. Ovocie vhodné na odšťavovanie Jablká, hrozno, hrušky, čerešne, citrusové plody, melón, ananás, kivi, ríbezle, čučoriedky, černice a pod.

Zelenina vhodná na odšťavovanie Šalátová uhorka, koreňová zelenina (napr. mrkva, zeler, červená repa), paradajky, stonkový zeler, kapusta, špenát, zemiaky, koreň zázvoru a pod.

26 /

Pred prvým použitím Odšťavovač rozložte, všetky diely umyte, nechajte vysušiť a zložte späť (viď Čistenie). Uchytenie na plochu Odšťavovač postavte na okraj kuchynskej linky alebo stola, do otvoru v základni zasuňte kovovú svorku a odšťavovač upevnite . Z nádoby na šťavu zložte viečko a umiestnite ho pod otvor na šťavu, nádobu na suchú dužinu umiestnite pod trubicu . Plnenie Ovocie a zeleninu s tuhou alebo silnou šupkou olúpte a zbavte stopiek, kôstkové ovocie vykôstkujte alebo zbavte jadrovníkov. Ostatné ovocie a zeleninu očistite a naporciujte na kúsky s veľkosťou cca 2 x 2 cm. Naporciované suroviny nasypte do zásobníka a otvorte uzáver otvoru na šťavu . Dobrý tip: Dlhšiu zeleninu, napr. uhorky, mrkvu a pod. môžete pozdĺžne rozkrojiť na štvrtky a odšťavovať vcelku. Odšťavovanie Otáčajte rukoväť v smere hodinových ručičiek a suroviny stláčajte zatláčadlom do otvoru zásobníka , šťava odteká do nádoby na šťavu, suchá dužina vychádza trubicou do nádoby na dužinu . Dobrý tip: Odšťavená dužina je vynikajúca na prípravu omáčok, pečených čajov, pod mäso a pod. Upozornenie: Pri odšťavovaní naporciovaných surovín používajte vždy zatláčadlo, pri otáčaní rukoväti nepoužívajte neprimeranú silu. Skladovanie šťavy Čerstvé ovocné a zeleninové šťavy konzumujte ihneď po odšťavení, v nádobe s nasadeným viečkom ich môžete krátkodobo uchovať v chladničke . Dobrý tip: Na zachovanie čerstvosti odporúčame pridať do čerstvo pripravenej šťavy niekoľko kvapiek citrónovej šťavy.

/ 27

Čistenie počas odšťavovania Po príprave cca 500 ml šťavy (nádoba na šťavu je naplnená po hornú rysku) vyčistite v prípade potreby nerezové sitko. Otáčaním v smere hodinových ručičiek (opačný závit) zložte trubicu aj uzáver odšťavovacej komory a vyberte nerezové sitko . Tieto tri časti umyte pod tečúcou vodou a zbavte ich zvyškov dužiny, semienok a pod. . Po vyčistení nasaďte nerezové sitko, uzáver odšťavovacej komory a trubicu späť a pokračujte v odšťavovaní. Čistenie Po každom použití odšťavovač rozložte a vyčistite. Vyberte zatláčadlo a zásobník , stlačte poistku rukoväti a rukoväť zložte . Otáčaním v smere hodinových ručičiek (opačný závit) zložte trubicu aj uzáver odšťavovacej komory. Vyberte nerezové sitko a závitovku . Zatlačením na stredovú časť vysuňte z odšťavovacej komory tesniaci krúžok . Z uzáveru odšťavovacej komory vyberte silikónové tesnenie . Odšťavovač vyčistite – okrem základne s odšťavovacou komorou, rukoväti a kovovej svorky sú všetky diely vhodné do umývačky . Po vyčistení zložte odšťavovač opačnýmpostupom späť. Upozornenie: Pri nasadzovaní tesniaceho krúžku a nerezového sitka dbajte, aby oba diely dosadli do vybrania vo vnútri komory ( , ), na správne umiestnenie tesniaceho krúžku použite v prípade potreby vhodný predmet. Skladovanie Odšťavovač skladujte zložený, v prípade potreby z neho kvôli úspore miesta zložte zásobník so zatláčadlom, rukoväť a trubicu. Nádobu na suchú dužinu skladujte vloženú v nádobe na šťavu s viečkom .

28 /

P Инструкция по использованию Отлично подходит для деликатного выжимания сока из фруктов и овощей. Сок при выжимании на низкой скорости в ручной соковыжималке не нагревается, поэтому он богаче витаминами и минералами, обладает более высокой питательной ценностью и лучшим вкусом . С массивным металлическим зажимом для прочного крепления к столу, изготовлено из прочного пластика и первоклассной нержавеющей стали, прокладка из качественного силикона. 3-летняя гарантия. Общие рекомендации Для приготовления сока из фруктов и овощей используйте свежие фрукты и овощи с высоким содержанием воды . Не используйте мучнистые, сушеные, перезрелые или мягкие плоды . Для выжимания сока не подходят бананы и ягоды, например, малина, в которых и после выжимания сока высокий процент сока остается в мякоти. Эти плоды обычно хорошо подходят для измельчения в миксере и приготовления смузи или молочных коктейлей. Фрукты для приготовления сока Яблоки, виноград, груши, вишня, цитрусовые, арбуз, ананас, киви, черника, смородина, ежевика и т. д.

Овощи для приготовления сока Салатный огурец, корнеплоды (например, морковь, сельдерей, свекла), помидоры, черешковый сельдерей, капуста, шпинат, картофель, корень имбиря и т. д.

/ 29

Перед первым использованием Разберите соковыжималку, все части вымойте, дайте им высохнуть и соберите обратно (см. Очистка). Установка на поверхности Соковыжималку поставьте на край кухонного гарнитура или стола, в отверстие в подставке вставьте металлический зажим и закрепите соковыжималку . С кувшина для сока снимите крышку и поместите его под отверстие для сока, контейнер для сухой мякоти поместите под трубку . Наполнение Фрукты и овощи с жесткой или толстой кожурой предварительно очистите, срежьте кожуру, у фруктов с косточками удалите косточки и сердцевину. Остальные фрукты и овощи очистите, нарежьте на кусочки размером примерно 2 x 2 см. Нарезанные продукты поместите в резервуар и откройте колпачок отверстия для сока . Полезный совет: Длинные овощи, например, огурцы, морковь и т. п. можно разрезать вдоль овоща на четыре части и поместить в соковыжималку целиком. Приготовление сока Поверните ручку по часовой стрелке и проталкивайте продукты при помощи толкателя в отверстие резервуара , сок течет в кувшин для сока, сухая мякоть выходит трубкой в миску для мякоти . Полезный совет: Сухая мякоть хороша для приготовления соусов, запеченного чая, к мясу и т. п. Внимание: При приготовлении сока из нарезанных продуктов всегда пользуйтесь толкателем, при повороте ручки не прилагайте чрезмерных усилий. Хранение сока Свежий фруктовый и овощной сок употребите непосредственно после приготовления, в кувшине с крышкой его можно недолго держать в холодильнике .

30 /

Полезный совет: Чтобы сохранить свежесть мы рекомендуем добавить в свежеприготовленный сок несколько капель лимонного сока. Очистка во время приготовления сока При приготовлении примерно 500 мл сока (кувшин для сока наполнен до верхней отметки) очистите в случае необходимости нержавеющее ситечко. Поворотом ручки по часовой стрелке (обратная резьба) снимите трубку и колпачок камеры соковыжималки и выньте нержавеющее ситечко . Эти три части промойте под проточной водой и очистите от остатков мякоти, семечек и т. п. . После очистки верните обратно нержавеющее ситечко, колпачок камеры соковыжималки и трубку и продолжайте приготовление сока. Очистка После каждого использования соковыжималку разберите и вымойте. Выньте толкатель и резервуар , нажмите предохранитель ручки и снимите ручку . Поворотом по часовой стрелке (обратная резьба) снимите трубку и колпачок камеры соковыжималки. Снимите нержавеющее ситечко и шнек . Нажав на центральную часть выньте из камеры соковыжималки прокладку . Из колпачка камеры соковыжималки выньте силиконовую прокладку . Соковыжималку вымойте – кроме подставки с камерой соковыжималки, ручки и металлического зажима все части можно мыть в посудомоечной машине . После очистки соберите соковыжималку в обратном порядке. Внимание: При вставке прокладки и нержавеющего ситечка следите, чтобы обе детали вплотную подошли к камере ( , ), для правильного размещения прокладки в случае необходимости используйте подходящий инструмент. Хранение Храните соковыжималку собранной, в случае необходимости экономии места снимите резервуар с толкателем, ручку и трубку. Контейнер для сухой мякоти храните в кувшине для сока с крышкой .

/ 31

Art.: 643579

Tescomas.r.o.,UTescomy241,76001Zlín,Česká republika/Distribuitoda:Tescomaspa-CazzagoS.Martino (BS)- Italia Distribuidorpor:TescomaEspaña,S.L.Mtx.,Alicante,España/Distribuidopor:TescomaPortugal,Lda Dystr.:TescomaPolskaSp.zo.o.,Warzywna14,Katowice,Polska/Dovozca:Tescomas.r.o.-Slovenská republika Дистрибьютор:TescomaL.t.d.-Москва-Россия/Дистрибютор:ТОВ„Tескома-Україна“-Одеса

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online