Ham maker PRESTO

Szynkowar PRESTO, z termometrem

CHARAKTERYSTYKA Szynkowar PRESTO jest doskonały do przygotowywania domowej szynki, z uniwersalnym termome- trem do dokładnej kontroli temperatury podczas duszenia. Szynkowar został wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wysokie temperatury oraz z żaroodpornego silikonu. Termometr oraz sprężyna zostały wyprodukowane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Szynkowar został wyposażo- ny w redukcję do przygotowania połowy porcji szynki.

OPIS

1. Rękojeść 2. Pokrywa 3. Otwory do odcedzania 4. Sprężyna 5. Tłok 6. Redukcja do przygotowania połowy porcji 7. Uchwyt termometru 8. Termometr 9. Naczynie 10. Silikonowe nóżki

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM Przed pierwszym użyciem szynkowar należy dokładnie umyć pod bieżącą, ciepłą wodą, a następnie osuszyć. REDUKCJA DO PRZYGOTOWANIA POŁOWY PORCJI Do przygotowania całej porcji szynki należy odkręcić pokrywę szynkowaru oraz redukcję do przy- gotowania połowy porcji. Poprzez obracanie i przesuwanie usunąć tłok. Do przygotowania połowy porcji szynki należy ponownie umieścić redukcję (A). NAPEŁNIANIE SZYNKOWARU Do przygotowania całej porcji szynki, szynkowar należy napełnić mięsną masą do ok. 1 cm pod górną krawędź. Przy przygotowaniu połowy porcji szynkowar należy napełnić maksymalnie do połowy wy- sokości naczynia. Podczas napełniania należy docisnąć każdą warstwę mięsnej masy. DUSZENIE SZYNKI Napełniony szynkowar z termometrem należy zamknąć pokrywą, rękojeść wysunąć. Szynkowar na- leży włożyć do garnka napełnionego wodą do ok. 1 cm pod poziom uchwytu termometru. Wodę na-

40

Made with FlippingBook Online document