Digital personal weighing scale LAGOON

Nastavení váhových jednotek Pro zobrazování tělesné hmotnosti v angloamerických váhových jednotkách stiskněte tlačítko Nastavení váhových jednotek na spodní straně zapnuté váhy. Na displeji se namísto jednotek kg (kilogramy) zobrazí jednotky lb (libry) nebo dalším stisknutím jednotky st a lb (kameny a libry) a váha bude zobrazovat hmotnost v nastavených jednotkách. Vážení Oběma nohama stoupněte na zapnutou váhu tak, aby přední části chodidel spočívaly na měřicích elektrodách a nehýbejte se. Váha zobrazí vaši tělesnou hmotnost v nastavených váhových jednotkách. Dobrý tip: Pokud jste s váhou od posledního vážení nepohnuli, po stoupnutí oběma nohama na vážicí plochu bude váha rovnou zobrazovat tělesnou hmotnost. Diagnostické funkce Váha umožňuje vážení s diagnostickými funkcemi, které změří podíl tělesného tuku, vody a svalové hmoty, hmotnost kostí, bazální metabolismus (BMR) a index tělesné hmotnosti (BMI). Vážení s diagnostickými funkcemi může být používáno až 10 osobami v domácnosti. Osobní profil každého uživatele nastavte a uložte před jeho prvním vážením s diagnostickými funkcemi. Nastavení osobních profilů Váhu zapněte a stiskněte tlačítko Uložit , na displeji se zobrazí profil P – 01 . Stiskněte Uložit .

Tlačítky Nahoru/Dolů zvolte VĚK uživatele a stiskněte Uložit .

Tlačítky Nahoru/Dolů zvolte tělesnou VÝŠKU uživatele a stiskněte Uložit .

Tlačítky Nahoru/Dolů zvolte POHLAVÍ uživatele a stiskněte Uložit .

Váha přehraje uložené údaje a přepne se do režimu vážení. Osobní profil P – 01 je nastaven a váha je připravena k vážení s diagnostickými funkcemi.

9

Made with FlippingBook Digital Publishing Software