Digital personal weighing scale LAGOON

Nastavenie váhových jednotiek Pre zobrazovanie telesnej hmotnosti v angloamerických váhových jednotkách stlačte tlačidlo Nastavenie váhových jednotiek na spodnej strane zapnutej váhy. Na displeji sa namiesto jednotiek kg (kilogramy) zobrazia jednotky lb (libry) alebo ďalším stlačením jednotky st a lb (kamene a libry) a váha bude zobrazovať hmotnosť v nastavených jednotkách. Váženie Oboma nohami stúpnite na zapnutú váhu tak, aby predné časti chodidiel spočívali na meracích elektródach a nehýbte sa. Váha zobrazí vašu telesnú hmotnosť v nastavených váhových jednotkách. Dobrý tip: Pokiaľ ste s váhou od posledného váženia nepohli, po stúpnutí oboma nohami na vážiacu plochu bude váha rovno zobrazovať telesnú hmotnosť. Diagnostické funkcie Váha umožňuje váženie s diagnostickými funkciami, ktoré zmerajú podiel telesného tuku, vody a svalovej hmoty, hmotnosť kostí, bazálny metabolizmus (BMR) a index telesnej hmotnosti (BMI). Váženie s diagnostickými funkciami môže byť používané až 10 osobami v domácnosti. Osobný profil každého užívateľa nastavte a uložte pred jeho prvým vážením s diagnostickými funkciami. Nastavenie osobných profilov Váhu zapnite a stlačte tlačidlo Uložiť , na displeji sa zobrazí profil P – 01 . Stlačte Uložiť .

Tlačidlami Hore/Dole zvoľte VEK užívateľa a stlačte Uložiť .

Tlačidlami Hore/Dole zvoľte TELESNÚ VÝŠKU užívateľa a stlačte Uložiť .

Tlačidlami Hore/Dole zvoľte POHLAVIE užívateľa a stlačte Uložiť .

Váha prehrá uložené údaje a prepne sa do režimu váženia. Osobný profil P – 01 je nastavený a váha je pripravená na váženie s diagnostickými funkciami.

37

Made with FlippingBook Digital Publishing Software