Digital personal weighing scale LAGOON

MĘŻCZYŹNI

BF (%) PROPORCJA TKANKI TŁUSZCZOWEJ

BW (%) PROPORCJAWODY W ORGANIZMIE

MUS (%) PROPORCJA MASY MIĘŚNIOWEJ

WIEK

lekko podwyższony nadwaga

niski

standardowy

6–12

<7 <8 <9

7–18 8–19 9–20

18–25 19–25 20–26 22–28 24–30

>25 >25 >26 >28 >30

>60 >58 >56 >55 >54

>40 >38 >37 >36 >34

13–19 20–39 40–59

<11 <13

11–22 13–24

60 i więcej

Ostrzeżenie: Wyświetlane dane diagnostyczne mają charakter orientacyjny i nie zastępują pomiarów za pomocą profesjonalnych medycznych przyrządów diagnostycznych.

Zakończenie ważenia i wyłączenie wagi Po zejściu użytkownika z wagi, wyłączy się ona po około 9 sekundach. Komunikaty o błędach i możliwe przyczyny Podczas korzystania z wagi na jej wyświetlaczu mogą pojawić się następujące komunikaty o błędach:

Err waga jest przeciążona Err1/Err2 nie można zmierzyć wartości tkanki tłuszczowej i wody Lo baterie są rozładowane i wymagają wymiany

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, waga nie działa poprawnie lub nie odpowiada, należy wykonać następujące czynności: 1. Sprawdzić czy baterie są prawidłowo włożone do wagi. 2. Sprawdzić czy jednostki wagowe są prawidłowo skonfigurowane. 3. Sprawdzić czy waga jest stabilnie umieszczona na stabilnej i równej powierzchni i nie dotyka innych obiektów. 4. Po sprawdzeniu należy powtórzyć ważenie. Wymiana baterii Waga zawiera 2 sztuki baterii litowych 3V CR2032. Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol niskiego poziomu naładowania baterii Lo , należy otworzyć osłonkę na dole wagi i wymienić obie baterie na nowe. Należy używać tylko wysokiej jakości baterii litowych CR2032. Jeśli waga nie była używana przez długi czas, baterie należy wyjąć i przechowywać wagę osobno. Ostrzeżenie: Zużytych baterii oraz produktu nie należy wyrzucać do zwykłych odpadów, tylko oddać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytych baterii i sprzętu elektronicznego. Czyszczenie Szklaną powierzchnię wagi należy czyścić płynem do czyszczenia szkła, pozostałe części należy wytrzeć wilgotną ściereczką i wysuszyć. Do czyszczenia nie należy używać płynów do mycia naczyń, agresywnych chemikaliów ani środków czyszczących na bazie piasku itp. Produktu nie należy myć pod bieżącą wodą!

35

Made with FlippingBook Digital Publishing Software