Digital personal weighing scale LAGOON

spodniej stronie włączonej wagi. Na wyświetlaczu zamiast jednostek kg (kilogramy) zostaną wyświetlone jednostki lb (funty) lub, po kolejnym naciśnięciu, jednostki st a lb (kamienie i funty), a waga pokaże wagę w ustawionych jednostkach. Ważenie Należy nastąpić obiema stopami na włączoną wagę tak, aby oprzeć przód stóp na elektrodach pomiarowych i nie poruszać się. Waga wyświetli masę ciała w ustawionych jednostkach wagi. Wskazówka: Jeśli waga nie była przesuwana od czasu ostatniego ważenia, po nastąpieniu obiema stopami na powierzchni ważenia waga od razu pokaże masę ciała. Funkcje diagnostyczne Waga umożliwia ważenie z funkcjami diagnostycznymi, które zmierzą proporcje tkanki tłuszczowej, wody i masy mięśniowej, masę kostną, podstawową przemianę materii (BMR) oraz wskaźnik masy ciała (BMI). Z ważenia z funkcjami diagnostycznymi może korzystać nawet 10 osób w gospodarstwie domowym. Należy skonfigurować i zapisać profil każdego użytkownika przed jego pierwszym ważeniem z funkcjami diagnostycznymi. Konfigurowanie profili osobistych Wagę należy włączyć i nacisnąć przycisk Zapisz . Na wyświetlaczu pojawi się profil P–01 . Należy nacisnąć Zapisz .

Przy użyciu przycisków W górę / W dół należy wybrać WIEK użytkownika, a następnie nacisnąć Zapisz .

Należy użyć przycisków W górę / W dół , aby wybrać WZROST użytkownika, a następnie nacisnąć Zapisz .

Należy użyć przycisków W górę / W dół , aby wybrać PŁEĆ użytkownika, a następnie nacisnąć Zapisz .

Waga odtworzy zapisane dane i przełączy się w tryb ważenia. Profil osobisty P – 01 jest ustawiony, a waga jest gotowa do ważenia z funkcjami diagnostycznymi.

33

Made with FlippingBook Digital Publishing Software