Digital personal weighing scale LAGOON

k Instrukcja użytkowania Środki ostrożności

Przed użyciem wagi należy przeczytać Instrukcję użytkowania i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Ta waga nie jest przeznaczona dla osób z rozrusznikami serca i innymi implantami medycznymi oraz dla kobiet w ciąży. W przypadku osób z cukrzycą lub innymi ograniczeniami zdrowotnymi lub fizycznymi informacje o tkance tłuszczowej mogą być niedokładne. Waga jest odpowiednia do użytku domowego, nie jest przeznaczona do użytku w szpitalach i innych placówkach medycznych. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy. Wagę należy chronić przed działaniem wody i bezpośredniego światła słonecznego. Nie należy umieszczać wagi na nierównych powierzchniach. Nie należy stawać na rogach lub krawędziach wagi. Nie należy stawać na wadze

mokrymi stopami lub w skarpetkach, grozi poślizgnięciem się. Waga ma skalę pomiarową do 180 kg, nie należy przeciążać wagi.

Należy chronić wagę przed wstrząsami i wibracjami, spadającymi lub upuszczanymi przedmiotami. Nie należy naprawiać wagi samodzielnie, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem TESCOMA.

Parametry techniczne Nośność: 180 kg (389 lb / 28 st 4 lb) Dokładność do: 50 g Profile pamięci: dla 10 osób Zasilanie: baterie 3V CR2032, 2 szt. Opis 1. Powierzchnia ważąca 2. Elektrody pomiarowe 3. Wyświetlacz cyfrowy 4. Symbole przycisków sterujących – W dół

/ Zapisz

/ W górę

5. Przyciski sterowania 6. Regulacja jednostek wagowych 7. Osłonka baterii

7

3

2

1

6

4

5

Przed pierwszym użyciem Należy zdjąć osłonkę baterii i zabezpieczenie transportowe z baterii. Osłonkę należy nałożyć z powrotem. Umieszczenie Wagę należy nastąpić na stabilnej i równej powierzchni z dala od wilgoci i ciepła tak, aby nie dotykała żadnych przedmiotów. Włączanie Należy krótko nadepnąć jedną nogą na środek wagi, waga włączy się, a na wyświetlaczu wyświetli się wartość 0,00 kg . Ustawienia jednostek wagowych Aby wyświetlić masę ciała w anglo-amerykańskich jednostkach wagowych, należy nacisnąć przycisk Ustawienia jednostek wagowych na

32

Made with FlippingBook Digital Publishing Software