Digital personal weighing scale LAGOON

MUŽI

BF (%) PODÍL TĚLESNÉHO TUKU

BW (%) PODÍL TĚLESNÉ VODY

MUS (%) PODÍL SVALOVÉ HMOTY

VĚK

nízký

standard

mírně zvýšený nadváha

6–12

<7 <8 <9

7–18 8–19 9–20

18–25 19–25 20–26 22–28 24–30

>25 >25 >26 >28 >30

>60 >58 >56 >55 >54

>40 >38 >37 >36 >34

13–19 20–39 40–59

<11 <13

11–22 13–24

60 a více

Upozornění: Zobrazované diagnostické údaje jsou orientační a nenahrazují měření profesionálními zdravotnickými diagnostickými přístroji.

Ukončení vážení a vypnutí váhy Jakmile z váhy sestoupíte, vypne se po cca 9 sekundách automaticky. Chybová hlášení a možné příčiny Při používání váhy se na displeji váhy mohou objevit tato chybová hlášení:

Err váha je přetížena Err1/Err2 hodnotu tělesného tuku a vody nelze změřit Lo baterie jsou vybité a je třeba je vyměnit

Pokud se objeví chybové hlášení nebo váha nepracuje správně či nereaguje, proveďte tyto kontrolní kroky: 1. Zkontrolujte, zda jsou ve váze správně vloženy baterie. 2. Zkontrolujte, zda jsou správně nastaveny váhové jednotky. 3. Zkontrolujte, zda je váha umístěna stabilně na pevné a rovné ploše a nedotýká se jiných předmětů. 4. Po kontrole opakujte vážení. Výměna baterií Váha je dodávána s 2 ks vložených lithiových 3V baterií CR2032. Jakmile se na displeji zobrazí symbol vybitých baterií Lo , otevřete kryt na spodní straně váhy a vyměňte obě baterie za nové. Používejte výhradně kvalitní lithiové baterie typu CR2032. Pokud váhu delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte a váhu skladujte samostatně.

Upozornění: Použité baterie a váha nepatří do domovního odpadu, ale na místo zpětného odběru. Čištění

Skleněnou vážicí plochu čistěte přípravkem na sklo, ostatní části otřete vlhkou utěrkou a osušte. K čištění nepoužívejte saponátové čisticí prostředky na nádobí, agresivní chemikálie ani čisticí prostředky na bázi písku apod. Váhu nemyjte pod tekoucí vodou!

11

Made with FlippingBook Digital Publishing Software